KA-rundskriv 16/10 av 24.06.2010

Ny arbeidstakerpart

Publisert: 15/07/2010
En ny arbeidstakerorganisasjon er innvilget partsforhold i KAs tariffavtaler, og kommer i tillegg til de 20 partene som framgår av forordet til Hovedavtalen.

Dette er:

Lederne

Drammensveien 44
Postboks 2523 Solli
0202 Oslo

E-post: lederne@lederne.no
Nettsted: www.lederne.no
Tlf.: 22 54 51 50

Oversikt over alle partene i KAs sektor finnes på KAs nettsted


Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone