Råd og tips ved nyrekruttering av trosopplæringspersonell

Publisert: 06/02/2014
Stortinget vedtok 12. desember 2013 en ramme på 315 millioner til Trosopplæringsreformen i 2014. Bevilgningen åpner for nyrekruttering av mange nye undervisningsstillinger i fellesrådene. KA og Kirkerådet har i fellesskap utarbeidet råd og veiledning i denne prosessen.

Det er bispedømmerådet som har ansvar for fordeling av tilskuddet ut til de kirkelige fellesråd basert på nasjonale kriterier tidligere fastsatt av Kirkerådet. Ansvaret for å avgjøre videre organisering, stillingsstruktur og arbeidsfordeling tilligger kirkelig fellesråd som arbeidsgiver ut fra kl § 14.

I boksen i høyremargen finnes veiledningen som ble sendt ut fra KA og Kirkerådet. Ta gjerne kontakt med KA ved behov for videre utdypning.

Kontaktpersoner:
Direktør Marit Halvorsen Hougsnæs
Epost: marit.hougsnes@ka.no
Tlf. 23 08 14 30

Direktør Øystein Dahle
Epost: oystein.dahle@ka.no
Tlf. 23 08 14 40

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone