KA-rundskriv 09/12 av 23.10.2012

Trekk av midler til OU-arbeid november 2012

Publisert: 23/10/2012
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Avtalen er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2012.

Avtale

Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i HTA. Det er ikke gjort endringer i størrelsen på trekket ved årets tariffrevisjon.

Finansiering

OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,14 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR) pr 1. desember hhv. i 2012 og 2013.

Arbeidstakers andel

Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kr 160 pr. årsverk pr. år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker i hvert av disse to årene på novemberlønn. Trekket er ikke skattefritt, dvs. det skal trekkes av netto lønn. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket

Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet i 2012. I løpet av 1. kvartal 2013 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra novemberlønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (0,14 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakers andel blir arbeidsgivers andel.

 

Frank Grimstad, 
adm.dir.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone