KA-rundskriv 11/10 av 10.05.2010

Ny beregning av forsikringstakst i Kirkebyggforsikringen

Publisert: 15/07/2010
For å få et mer enhetlig og korrekt premiegrunnlag har styringsgruppa for kirkebyggforsikringen vedtatt en ny modell for taksering av kirkene i ordningen, med virkning fra premieåret 2011.

Da kirkebyggforsikringen ble etablert i 2005, videreførte man i første omgang de forsikringstakstene som kirkene hadde hatt i tidligere forsikringsordninger. Disse har vist seg i noen tilfeller å være vilkårlige og uforutsigbare. Dette har slått ut i begge retninger, slik at noen kirker har forsikringstakst som åpenbart er for lav, mens andre har takst som tydelig er for høy.

KAs Kirkebyggforsikring skal derfor i 2010 gjennomføre en omtaksering av alle kirkene som er med i forsikringsordningen. Takseringen skal gjennomføres etter en felles beregningsmodell som er utviklet spesielt for kirkebyggforsikringen.

Som grunnlag for å beregne den nye taksten, må alle forsikringstakerne registrere opplysninger om bruttoarealet (BTA) på sine kirker i Kirkebyggdatabasen innen 6. september 2010.

Registrering av areal for kirkene vil være nyttig for flere formål, og KA vil derfor også anmode de som ikke er med kirkebyggforsikringsordningen om å registrere arealer.

Mer informasjon om ny taksering, beregning av arealer, registrering av arealer mv i Kirkebyggdatabasen gis i vedlagte informasjonsskriv fra KA og KNIF Trygghet.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone