Høringsuttalelse – Forslag om å oppheve adgangen i kompensasjonsloven § 7 til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Publisert: 04/09/2009

Høringsuttalelse – Forslag om å oppheve adgangen i kompensasjonsloven § 7 til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgiftVi viser til høringsnotat fra Finansdepartementet av 4. mai 2009.

Finansdepartementets forslag er begrunnet med at det etter hvert er en liten andel (12,75 %) som benytter seg av adgangen til papirinnlevering og at en opphevelse av adgangen til papirinnlevering vil ha positiv arbeidsbesparelse for skattekontorene.

KA har forståelse for at hensynet til effektiv saksbehandling vektlegges og vi er også enig i at de tekniske hindre for elektronisk innlevering er lavere nå enn i 2004 når loven ble vedtatt. Vi er likevel bekymret for at det fortsatt eksisterer tekniske hindre for en del av de mindre virksomhetene.

Kirkelige fellesråd og barnehager omtales i høringsnotatet. I tillegg omfattes også menighetsråd av ordningen, og mange av disse virksomheter har begrensede administrative ressurser. Vi ber derfor om at iverksettelsen av forslaget først skjer for rapporteringen av 2010- kompensasjonen, dvs rapporteringen som skjer i februar 2011. Da vil virksomhetene få tid til å innrette regnskapsføringen allerede fra begynnelsen av regnskapsåret 2010. KA vil da også bidra med nødvendig informasjon og veiledning til våre medlemsbedrifter i forkant slik at endringen kan gjennomføres uten for store negative konsekvenser for disse små virksomhetene.

Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Betty Haga  
viseadm.dir.(sign.)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone