Arbeidstid på leir

Publisert: 22/06/2009
– fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml § 10-12 nr 4
Dersom arbeidsgiver ønsker å disponere en arbeidstaker til arbeid av passiv karakter i tillegg til ordnær arbeidstid, må dette gjøres i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven § 10-12 nr 4 hjemler avtale om fravik fra lovens ordinære bestemmelser som de sentrale partene er enige om kan anvendes for arbeidstid på leir.

 

Smidige rutiner

I Særavtale for kirkelige stillinger er partene enige om hvordan arbeidstid/fritid mv på leiropphold skal tilpasses gjeldende lovverk. Man er også enige om en ordning som skal gjøre dette så smidig som mulig.

 

I vedlegget, beskrives rutinene i sin helhet.

 

Sjekkliste

Før søknaden sendes, kontroller 

  • om det er angitt hvilken periode/hvilke leirer det søkes inngått avtale for 
  • søknaden er begrunnet
  • søknaden inneholder en signert avtale mellom arbeidsgiver og de aktuelle tillitsvalgte i virksomheten 
  • det foreligger bemannings- og arbeidsplan for oppholdene

Saksbehandlingstid

Det anbefales å inngå lokal avtale og sende søknad om fravik til KA i god tid før leiren skal avvikles. Dersom en søknad sendes til KA i perioden 1. januar til 10. juni og månedene september-desember, vil den normalt bli behandlet av arbeidstakerorganisasjonen(e) i løpet av 2-3 uker, men det kan ikke garanteres i travle perioder. Det må også tas hensyn til at det kan være merknader til søknaden som må rettes opp, slik at arbeidsplanen kan være klar minst to uker før iverksetting, jf. aml § 10-3 For leirer som skal avvikles i løpet av juli og august, må søknaden sendes KA før 10. juni for at den skal bli behandlet før ferien. 

 

Frivillige

Arbeidstidsbestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere. KA vil likevel oppfordre våre medlemmer til å legge opp planene for leiren med arbeidstidsbestemmelsene i mente også for de frivillige. Reglene er laget med bakgrunn i en vurdering av blant annet helse og sikkerhet, og disse hensynene er også viktige for de frivilliges del.

 

Vi gjør oppmerksom på at dersom man lønner frivillige medarbeidere på leir, vil disse da i de fleste tilfeller bli betraktet som arbeidstakere, slik at vanlige regler i arbeidsforhold om blant annet arbeidstid, også vil gjelde for disse.

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone