KA-rundskriv nr 07/09 av 30. mars 2009

Endringer i satser i Statens reiseregulativ

Publisert: 31/03/2009
KAs Særavtale om reiseregulativet viser i pkt 2 til reglene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning. I denne særavtalen er det kommet noen nye satser med virkning fra 1. mars 2009.

Følgende satser for reise innenlands er endret fra 01.03.2009:

§ 9
Pkt 2.1 Diett uten overnatting
Reise 5-9 timer endret fra kr 160,- til kr 170,-
Reise 9-12 timer endret fra kr 250,- til kr 260,-
Reise over 12 timer endret fra kr 380,- til kr 425,-

Måltidsfradrag ved diett uten overnatting
Frokost: ingen fradrag
Lunsj kr 170,-
Middag kr 212,50

Pkt. 2.2 Diett med overnatting
Endret fra kr 530,- til kr 560,-

Måltidsfradrag ved diett med overnatting
Frokost: 10% - kr. 56,-
Lunsj: 40% - kr 224,-
Middag: 50% - kr 280,-

Administrativ forpleining
Endret fra kr 50,- til kr 60,- pr 24. time.

Kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag
Merutgifter til kost dekkes mot bilag inntil:
Reise 6-9 timer endret fra kr 90,- til kr 100,-
Reise 9-12 timer endret fra kr 150,- til kr 160,-
Reise over 12 timer endret fra kr 210,- til kr 260,-

 

Satser for reiser utenlands
Det er også gjort endringer i regulativet for reiser utenlands.
Se komplett avtaletekst og statens oppdaterte satser for utenlandsreise

For øvrige satser og bestemmelser gjeldende for KAs tariffområde,
vises til side 20 i heftet med Sentrale særavtaler med felles veiledning for KAs tariffområde.
Samme tekst finnes på KAs nettsted under Tariff.

Komplett Statens reiseregulativ
finnes på FADs nettsted

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone