KA-rundskriv nr. 13/07 av 5. september 2007

Utlysninger av midler for kompetanseutvikling - kirkelige undervisningsstillinger

Publisert: 05/09/2007
Oppdatert 7. januar 2008 med rapportskjema
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund (Kf).
 
 
 
 
I år lyses det ut fire ulike ordninger.
Som vedlegg til dette rundskrivet følger informasjon om hver av stipendordningene sammen med søknadsskjema. Søknadene skal, for alle fire ordningene, sendes som vedlegg til epost til KA. Kopi skal sendes til Kateketforeningen.
KAs adresse er ka@ka.no.
Kateketforeningens adressse er kf@kateket.no 

1. Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – enkeltpersoner:
Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger for enkeltpersoner i fellesråd/menighetsråd. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke.
Søknadsfrist 1. oktober 2007.
Vedlegg 1 

2. Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger – grupper/regionale tiltak:
Det utlyses midler til regionale tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i Kf, bispedømmeråd/biskop osv, kan søke.
Søknadsfrist 1. oktober 2007.
Vedlegg 2 

3. Utlysning av studentstipend innen fagområdet kateketikk/kirkelig undervisning:
Det utlyses studentstipend for student som skriver masteroppgave innen fagområdet kateketikk/kirkelig undervisning.
Søknadsfrist 1. oktober 2007.
Vedlegg 3 

4. Utlysning av 3 måneders forskningsstipend for kateketer:
Det utlyses ett forskningsstipend for kvalifisert kateket som skal arbeide med forskning/faglig fordypning innen faget kateketikk/kirkelig undervisning. Stipendet forutsetter 2-3 måneders permisjon.
Utsatt søknadsfrist: 1. november 2007.
Vedlegg 4 

Frank Grimstad
adm. dir

Vedlegg
Vedlegg 1 med tilhørende skjema 1
Vedlegg 2 med tilhørende skjema 2
Vedlegg 3 med tilhørende skjema 3

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone