Høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplanen mot sosial dumping

Publisert: 21/03/2007

Høring – Handlingsplanen mot sosial dumping – tiltak for å sikre ryddigere forhold på inn og utleiemarkedet og for å effektivisere allmenngjøringsordningen-

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember 2006 med høringsfrist 22. mars 2007.

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer, organisasjoner, institusjoner og stiftelser. Hovedmedlemsmassen er de kirkelige fellesrådene som er selvstendige virksomheter i hver enkelt kommune, jfr Kirkeloven §§ 12 til 14. Fellesrådene er arbeidsgivere for kirkelig betjening med unntak av prestene som i all hovedsak er statsansatte. KAs medlemsvirksomheter har 4100 årsverk fordelt på 6200 ansatte. I tillegg er det knyttet et stort antall frivillige til virksomhetene som sammen med de ansatte utgjør det samlede tjenestetilbudet. Fellesrådene drives i hovedsak ved hjelp av offentlige midler og er underlagt offentligrettslige regler som offentlighetslov og forvaltingslov.

KA mener det er viktig med tiltak mot sosial dumping som kan bidra til at norsk arbeidsliv fremstår som seriøst og attraktivt. Vi har likevel etter å ha gjennomgått departementets forslag til endringer besluttet å ikke avgi høringssvar på det fremlagte høringsnotatet. Bakgrunnen er at vi antar våre medlemmer i svært begrenset grad vil bli berørt av de tiltak som er foreslått i denne omgang. Vi ønsker likevel å bemerke på prinsipielt grunnlag at i den grad det er behov for å innføre kontrolltiltak gjennom lovgivning, som skal håndheves og som det kan knyttes sanksjoner til, bør ansvaret legges til offentlige organer, og ikke legges til representanter for arbeidsgivere/ leder og arbeidstakere/tillitsvalgte.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Frank Grimstad
Adm dir

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Powered by Cornerstone