KA-rundskriv nr. 17/06 av 24. oktober 2006

Trekk av midler til OU-arbeid

Publisert: 24/10/2006
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2006 var partene enige om å avsette midler til sentralt samarbeid om opplærings- og utviklingsformål. Den enkelte arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2006.
Protokoll
I protokollen fra de sentrale forhandlingene pr 01.05.2006 går det fram at partene er enige om å avsette midler til sentralt arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Ordlyden i protokollen går fram av uravstemmingsdokumentet som fulgte rundskriv nr 09/06, pkt 10 side 27.

Finansiering
I protokollen er partene enige om å finansiere dette arbeidet med trekk fra de tilsatte, og fra lokal arbeidsgiver. Det samlede beløpet som skal innbetales til KA er satt til 0,10 % pr år av den registrerte grunnlønnsmassen pr 1. desember hhv i 2006 og i 2007. Beløpet faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver på grunnlag av data som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR).

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til 130 kr pr årsverk pr år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker i hvert av disse to årene i november. Trekket er ikke skattefritt, dvs det skal trekkes av netto lønn.
Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.
Dersom det pga av tidsfristene ikke lar seg gjøre å gjennomføre trekket i november, kan trekket foretas i desember.

Oppbevaring av trekket
De inntrukne midlene oppbevares av arbeidsgiver inntil beløpet i sin helhet overføres til KA på bakgrunn av tilsendt faktura i løpet av 1. kvartal 2007. Differansen mellom inntrukket beløp fra arbeidstakerne, og fakturaens pålydende, vil da være den lokale arbeidsgivers andel av OU-midlene.

Frank Grimstad
adm. dir 
    
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone