Høringssvar til Kirkerådet

Innføring av sort som liturgisk farge i Den norske kirke

Publisert: 10/03/2006
10.03.2006

KA har mottatt forslaget om å innføre sort som den femte liturgiske farge i Den norske kirke til høring.

KA tolker forslaget som et uttrykk for et ønske om oppmyking av gjeldende regelverk på det liturgiske området slik at et bredere symbolspråk skal kunne tas i bruk lokalt.

KA har ingen merknader til at det åpnes opp for bruk av sort som liturgisk farge i Den norske kirke. Muligheten for slik bruk vil da være avhengig av lokal vurdering og av at den lokale kirke har prioritert anskaffelse av sorte kirketekstiler.

KA er imidlertid skeptisk til forslaget om å gjøre sort til obligatorisk liturgisk farge både på grunn av ønsket om større lokal valgfrihet og fordi kostnadene som vil følge av en utvidet, obligatorisk fargekanon vil bli forholdsvis stor i forhold til det faktiske bruksområdet. Saksfremstillingen bør uansett på dette punkt utvides med et konkret budsjettanslag over de samlede kostnader ved anskaffelse av sorte antependier og stolaer til alle landets kirker.

Frank Grimstad
Adm.dir.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone