KA-rundskriv nr. 05/06 av 7. mars 2006

Delegater til KLPs generalforsamling

Publisert: 07/03/2006
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet 20. mars 2006, kan gi fullmakt til en som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo 26. april 2006 og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges delegater til generalforsamlingen på et valgmøte 20. mars 2006 i Oslo.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 20. mars for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henhold til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme. De som ønsker å avgi fullmakt til å stemme, må fylle ut og undertegne fullmaktsskjemaet  som følger  dette rundskrivet og returnere det til KA, pr post eller fax.
Skjemaet må være KA i hende senest fredag 17. mars 2006.

Valgstyrets forslag til delegatliste fulgte forsendelsen fra KLP.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KAs medlemmer. 

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone