KA-rundskriv nr. 23/04 av 22. september 2004

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer

Publisert: 07/10/2004
De fellesrådene som har fått kateketstilling overført fra staten etter 1998 kan få utgifter til rekruttering av nye kateket i disse stillingene dekket. Dette er en videreføring av det som tidligere er kunngjort i rundskriv nr 15/03
Bakgrunn
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømme­rådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiverrelaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene.

Ordning for tilskudd i 2004
1.   Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeids­givere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som har fått overført kateketstilling fra staten, enten ved ledighet i perioden 1998 - 2000, eller ved den samlede overføringen pr 01.03.2001. Ordningen omfatter ikke kateketstillinger som hele tiden har hatt kommune/fellesråd/menighetsråd som arbeidsgiver, og som har vært finansiert lokalt, evt. med tilskudd fra bispedømmerådet. Ordningen omfatter heller ikke stillinger i trosopplærings­reformen i regi av Kirkerådet.

2.   De arbeidsgivere som har rekruttert eller vil trenge å rekruttere ved ledighet i de overførte stillingene i 2004, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen på inntil kr 30.000. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter, og kan være utgifter til
a)   annonsering
b)   reise for å delta i intervju
c)   evt. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak.

Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

3.   Ordningen gjelder foreløpig ut år 2004, for stillinger som er blitt ledige innen 31.12.2004. KA vil deretter vurdere ordningen på bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bl.a hvor mye den er benyttet, og i forhold til det som blir fastsatt av departementet vedr. disse midlene for neste år.

4.   Søknad om utgiftsdekning m/vedlegg sendes fortløpende. Det må også innen 31.12.2004 sendes varsel om at det kommer søknad, dersom utgiftene ikke er kjent innen årets utgang. Søknad m/vedlegg må sendes senest innen 1. februar 2005 til

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Karl Johans gate 35
0162  OSLO. 

(NB: Ny adresse fra desember 2004)

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone