KA-rundskriv nr. 07/04 av 23. februar 2004

Delegater til KLP’s generalforsamling

Publisert: 24/02/2004
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet 23. mars 2004, kan gi fullmakt til en som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes 22. april 2004 og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges delegater til generalforsamlingen på et valgmøte 23. mars 2004 i Oslo.


Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 23. mars for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henhold til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme. Fullmakten kan kun gis til en navngitt person, og ikke til KA som organisasjon. De som ønsker å avgi fullmakt til å stemme, må fylle ut og undertegne fullmaktsskjemaet på baksiden av dette rundskrivet (evt. ta kopi først) (nettversjonen av rundskrivet har skjemaet som eget, nedlastbart dokument) og returnere det til KA, pr post eller fax.


Skjemaet må være KA i hende senest fredag 19. mars 2004.


Som det går fram av forslag til delegatliste som er sendt fra KLP, er det foreslått to personer fra KA-området:

 

Odd Andersen, kirkeverge i Fredrikstad


Bjørg Helene Skjerdingstad, kirkeverge i Røros


og to som varamedlemmer:


Marta Lunde Medhaug, kirkeverge i Karmøy

Gerhard Hansen, kirkeverge i Os


KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KA?s medlemmer.


Frank Grimstad

Adm. dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Powered by Cornerstone