KA-rundskriv 03/04 av 13. januar 2004

Tilskudd til Pastoral-klinisk utdanning (PKU) for diakoner

Publisert: 15/01/2004
Ved hjelp av stipendmidler fra KA og Det norske Diakonforbund (DNDF) kan diakoner som får opptak ved dette studiet kunne delta til sterkt subsidiert pris. Opptak forutsetter at arbeidsgiver innvilger permisjon i kursperioden, og at dette er avklart før søknadsfristen 15. mars 2004.

Om PKU-utdanningen

PKU-utdanningen retter seg spesielt mot prester, diakoner og andre  kirkelige medarbeidere. Formålet med utdanningen er sjelesorgfaglig og pastoralfaglig fordypning og refleksjon. Den norske kirkes presteforening har utviklet og vært administrativt og faglig ansvarlig for den norske varianten av Pastoral-klinisk utdanning siden 1980 gjennom foreningens Fagråd for sjelesorg (leder: Kirsti Mosvold). Utdanningen varer i 11 uker, og består av undervisning i sjelesorg, individuell veiledning, gruppeveiledning, gruppe­arbeid, litteraturstudium og oppgave­skriving.

 

Deltakelse i PKU forutsetter at diakonen står i en tjeneste med sjelesørgeriske oppgaver og utfordringer, og at en har yrkesmessig grunnutdanning og erfaring på dette feltet før opptak.


Fakta

Pris:     Kr 12 000.
Ikke-medlemmer av PF får i  tillegg kr. 1000 i gebyr til Presteforeningen.

 

Støtte:   Kr 7.500 fra KA og  kr. 5000 fra Diakonforbundet.


Søknadsfrist: 15. mars 2004.
Søknad sendes via arbeidsgiver til Presteforeningen.

 

Tidsramme: 3. jan - 18. mars 2005

 

Kontaktpersoner/adresser:

·        Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo

Kontakt: Kirsti Mosvold, 23 33 50 00

kirsti.mosvold@lds.no

 

·        Institutt for sjelesorg, Modum bad

Kontakt: Inger Ma Bjønnes, 32 78 97 00

 

·        Sykehuset Buskerud HF

Kontakt: Tor Trydal, 32 80 30 39

tor.trydal@sb-hf.no

 

·        Vest-Agder klinikkene - Kristiansand

Kontakt: Kjetil Hauge, 90 98 51 63

kjhauge@start.no


 

Interesserte arbeidsgivere og diakoner kan kontakte KA og Diakonforbundet for mer informasjon om de økonomiske støtte­ordningene for utdanningen.
Nærmere informasjon om PKU-utdanningen kan fås ved henvendelse til Presteforeningens utdanningsavdeling.

Godkjent søknadsskjema og evt nærmere informa­sjon fås ved henvendelse direkte til utdanningsstedene eller Den norske kirkes presteforening, boks 7068 Majorstua, 0306 Oslo. Tlf 22 93 28 00

e-post: pf@prestefor.no

nettsted: http://www.prestefor.no

 

 


Frank Grimstad

adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone