104 millioner i ekstra strømregning for kirkene

Illustrasjonsfoto: TKFilm/KA
Publisert: 25/04/2023
På oppdrag fra departementet har KA undersøkt hvordan økt strømpris rammer fellesrådenes økonomi.

De kirkelige fellesrådene brukte 104 millioner kroner mer på strøm i 2022 enn i 2019. Det kommer fram i en undersøkelse som KA har gjort på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

– Mange fikk sjokk i desember og gikk inn i 2023 med en utfordrende situasjon. Det er fremdeles krevende, sier seniorrådgiver Martin Stærk i KA til NRK, som først omtalte saken.

Vurderer nedbemanning

Rapporten sier også noe om hva som kan bli konsekvensene av ekstrakostnadene: «Av resultatene kommer det frem at de fleste fellesrådene vurderer ett eller flere av sparetiltakene i 2023, og så mange som 63 fellesråd mener at det kan bli aktuelt å stenge kirkebygg. 46 fellesråd vurderer nedbemanning eller å ikke ansette ved vakanser», heter det i sammendraget.

Fremdeles står Den norske kirke utenfor strømstøtteordningen til frivilligheten. Regjeringen satte av midler i fjor høst for å unngå stengte kirker i advent og jul, men denne ordningen gjaldt kun november og desember 2022.

Ber regjeringen bidra

Det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for drift av kirkebyggene. Avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA mener likevel regjeringen må komme på banen.

– Vi håper at staten vil bidra i et spleiselag med kommunene. Det er vi avhengige av dersom vi skal unngå stengte kirker og avlyst aktivitet, sier hun.

Les hele rapporten her

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone