Ny runde med ledernettverk

2017-08-16
KA startet tidligere i år opp to ledernettverk. Nå kommer det et til!

«Nettverkene har vært en stor suksess,» forteller prosjektleder Torbjørg Aalborg. Hun har siden våren 2017 ledet to nettverk, ett for ledere i kirkelige virksomheter og ett for personalsjefer og HR-ansvarlige. Dette har vært et pilotprosjekt og KA utvider nå med enda et ledernettverk. «Vår opplevelse er at dette både styrker lederkompetansen til den enkelte og bidrar til å bygge relasjoner man ellers ikke ville hatt.»

Torbjørg Aalborg har lang erfaring fra arbeidslivet som leder, har arbeidet innen helse- og omsorg i klinisk arbeid, i politikken på nasjonalt nivå og i næringslivet på arbeidsgiversiden.  Hun har lang erfaring i å lede ulike nettverk med toppledere og mellomledere, og er kjent for å skape trygghet og tillit i nettverkene.

Arbeidsformen vil bestå av «caser» foreslått av deltakerne som gruppen som helhet skal diskutere sammen. «Vi kan invitere eksterne innledere ved behov, men vi ønsker at deltakerne selv skal være aktive i å presentere saker, diskutere, kort og godt: Å få bruke sin erfaring og få gleden av andres erfaring,» sier Aalborg.

Det nye ledernettverket vil være sammensatt av 10-15 ledere fra ulike typer kirkelige virksomheter og organisasjoner og de vil møtes fem ganger i løpet av et år. Første møte vil bli torsdag 21. september, eventuelt fredag 3. november, avhengig av hva som passer nettverket best. 

For interesserte, se vedlagt invitasjon.
 


Nyheter
Ny kommunikasjonssjef i KA
14/08/2017
Ny kommunikasjonssjef i KA
Trygve W. Jordheim (38) er ansatt som kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han kommer fra jobben som...
KA og VID i tettere samarbeid om kirkelig lederutdanning
13/07/2017
KA og VID i tettere samarbeid om kirkelig lederutdanning
KA har nylig signert ny samarbeidsavtale med VID vitenskaplige høgskole om et kompetansegivende lederutviklingsprogram for kirkeledere. Programmet...
Tariffmaraton
07/07/2017
Tariffmaraton
Arbeidstidsavtalen for presteskapet ble ferdig reforhandlet i siste liten - et drøyt døgn før avtalen utløp 1. juli.
Enighet om ny arbeidstidsavtale for prester og lederavtale for proster
30/06/2017
Enighet om ny arbeidstidsavtale for prester og lederavtale for proster
Det har siden begynnelsen av mai vært forhandlet om de sentrale særavtalene om henholdsvis arbeidstid for prester og lederavtale for proster....
Enighet i lønnsoppgjøret for rettssubjektet
23/06/2017
Enighet i lønnsoppgjøret for rettssubjektet
Det har i går og i dag vært forhandlet om mellomoppgjøret for rettssubjektet Den norske kirke.
En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd
21/06/2017
En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd
8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye kommunesammenslåinger. Dette får direkte konsekvens for kirkelig fellesråd som også må...
Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.
20/06/2017
Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.
Partene har i dag forhandlet om mellomoppgjøret for 2017, og har kommet frem til et anbefalt resultat. Det opplyser forhandlingssjef Ingrid Tenfjord.
Nytt notat om finansiering av trus- og livssynssamfunn
06/06/2017
Nytt notat om finansiering av trus- og livssynssamfunn
KA publiserer no eit notat om framtidig finansiering av trus- og livssynssamfunn. Her blir ni aktuelle spørsmål drøfta.
Gratulerer Hougsnæs
20/05/2017
Gratulerer Hougsnæs
Frank Grimstad gratulerer Marit Halvorsen Hougsnæs med bispenominasjon.
Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang
18/05/2017
Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang
"KAs tilstandsrapport er det viktigste redskapet nasjonen har for samlet vurdering av våre fremste kulturminneskatter.» Det sier Øystein Dahle i...
Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA
09/05/2017
Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep blir nytt medlem i KA.
Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje
04/05/2017
Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje
KA berømmer kirkevergen og lokalbefolkningen for god innsats i slokkearbeidet og etterarbeidet.
...

Powered by Cornerstone