Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

2017-10-31
Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Endringer i lovgivningen på tros- og livssynsfeltet kan få viktige konsekvenser for KAs medlemmer. På denne siden vil vi samle informasjon som våre medlemmer kan ha nytte av i høringsprosessen.

Rent praktisk oppfordrer vi medlemmene våre til å bruke skjemaløsningen som ligger ute på Kulturdepartementets hjemmeside når høringen skal sendes inn. Her kan man velge om man kun vil bruke avkrysningsskjemaet, eller også legge inn mer utfyllende høringssvar under hvert punkt. Alle kommentarfeltene gir rom for sammenhengende synspunkter og vil bli lest på samme måte som ved tradisjonell høring. Helhetlig uttalelse kan legges inn i kommentarfelt under "Eventuell kommentar (frivillig)".


Nyheter

#metoo har gjort noe med oss
#metoo har gjort noe med oss
Vi vet fortsatt for lite om utbredelsen av trakassering og annen uakseptabel omgangsform blant ansatte i kirken. Vi vet heller ikke hvor veien går...
Lokale krefter står bak 3 av 4 kirkekonserter før jul
Lokale krefter står bak 3 av 4 kirkekonserter før jul
Det store flertallet av adventskonsertene i norske kirker arrangeres av lokale kor og korps. – Ingen trenger å frykte at de kommersielle...
Seremonikirken brant ned – nå åpner storstua
Seremonikirken brant ned – nå åpner storstua
Nesten åtte år etter at trekirken fra 1862 brant ned, vigsles nye Hønefoss kirke. – Det er krevende når folk som er valgt for å «styrke og...
Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement
Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement
På 80-tallet kopierte vi løpesedler mot atomvåpen mens kirkeledelsen bokstavelig talt lå og sov. I dag er motstanden mot atomvåpen heldigvis...
Marit Halvorsen Hougsnæs blir ny toppsjef i KA
Marit Halvorsen Hougsnæs blir ny toppsjef i KA
Marit Halvorsen Hougsnæs (57) er ansatt som administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. – Løsrivelsen...
Fremtidig tros- og livssynspolitikk
Fremtidig tros- og livssynspolitikk
Mange er nå i innspurten med å gi høringssvar til Kulturdepartementets høring om trossamfunnslov. Engasjementet har vært upåklagelig. Det er...
Presentasjon av høringsnotat tilgjengelig på YouTube
Presentasjon av høringsnotat tilgjengelig på YouTube
KA har utarbeidet en powerpoint-presentasjon på høringsnotatet. Denne tar for seg bakgrunn for ny lov om tros- og livssynssamfunn, lovforslagets...
Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for demokratiet
Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for demokratiet
– Vi jobber ikke i det skjulte. Vi tror at innsatsen til Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for utvikling av kirkedemokratiet. Dette sier...
Kirken må bli mer relevant
Kirken må bli mer relevant
– Kirken presses til å bli mer og mer meningskirke fremfor menighetskirke. Vi må ha ett hovedmål; å være en lokal kirke som er til stede der...
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Fra 1.1.2018 trer ny lovgivning om seksuell trakassering i kraft. Den nye lovgivningen innebærer ikke store endringer for verken ansatte eller...
Folkekirken må forankres i soknet, folkekirken er lokal og nær.
Folkekirken må forankres i soknet, folkekirken er lokal og nær.
Landskonferansen for kirkeverger har vært avholdt i Trondheim. Nesten 200 kirkeverger stiller seg bak følgende uttalelse.
Kirkesikringsprisen til Kirkelig fellesråd i Oslo
Kirkesikringsprisen til Kirkelig fellesråd i Oslo
– Tusen takk for en pris vi i Oslo er svært stolt over å motta. Takk! Sammen med teknisk stab og enkeltpersoner i Kirkelig fellesråd i Oslo...
Landskonferansen for kirkeverger;  ledelse i en ny tid
Landskonferansen for kirkeverger; ledelse i en ny tid
– Kjære kirkeverger! Velkommen til tre dager med faglig påfyll og sosialt nettverk. Begge deler er viktig, ikke minst med alle de endringene vi...
Hvordan gjøre kirkene mer tilgjengelige?
Hvordan gjøre kirkene mer tilgjengelige?
Velkommen til seminar om tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur! Den norske kirke har Norges største samling av arkitektur og kunst....
Siste sjanse for rentekompensasjon?
Siste sjanse for rentekompensasjon?
Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å fjerne rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg. For 2017 er det imidlertid...
Kirkebyggenes selvsagte plass
Kirkebyggenes selvsagte plass
Kirkene er arkitektoniske referansepunkter i de norske landskap.
Regjeringen kutter frivilligheten
Regjeringen kutter frivilligheten
Et dramatisk kuttforslag i statsbudsjettet for 2018 kan føre til 800 færre kurs i kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner.
Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?
Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?
KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har...
...

Powered by Cornerstone