Glimt fra lutherske kirkerom

2017-10-13
Norske kirkerom er fulle av avtrykk etter Martin Luther. Etter initiativ fra KA vil Vårt Land i noen uker fremover kjøre serien «Glimt fra norske kirkerom» på sin bakside. Hver dag vil en ny kulturhistorisk skatt fra en norsk kirke bli presentert.
Glimt fra lutherske kirkerom

Serien er et samarbeid mellom KA og NIKU-Norsk institutt for kulturminneforskning.

– Tanken var å få synliggjort reformasjonsjubileet på en litt mer morsom og folkelig måte enn de mer akademiske tilnærmingene. Vi har skapt en slags historiemosaikk, hvor mange små biter tegner et større bilde av all den flotte kirkekunsten som finnes i norske kirkerom. Dette sier Marit Wright, fungerende kommunikasjonssjef i KA.

Luther reformerte kirken. Hans intensjon var å få bukt med avlatspraksis og helgendyrkelse, ikke å rense kirkene for alt som minner om den gamle læren. For andre deler av den mangeslunkne, protestantiske bevegelsen, ble derimot selve kirkerommet og de gamle gjenstandene der selve symbolet på det man ville ha bukt med. I den mest dramatiske perioden ble det fjernet mange gjenstander i europeiske kirker.

I Skandinavia gikk det stort sett roligere for seg. Her ble reformasjonen innført av den danske kongen, ikke ved folkelig opprør. Først i 1537 kom reformasjonen til Norge. Som mye av det danskekongen foretok seg, var det først og fremst embedsmennene som i praksis levde opp til reformasjonens innhold. Folk flest fortsatte sitt liv i og utenfor kirken mest mulig uforstyrret av det som foregikk i København og enda lenger unna. 

– Resultatet er at de etter-reformatoriske, norske kirkerommene inneholder mange gamle gjenstander som enten ble brukt videre som de var, eller gjennomgikk til dels kreative gjenbruksløsninger. Folk ville hindre at vakre kunstverk som menigheten satte pris på og var glad i, ble kastet ut. Altertavler og alterskap ble for eksempel bygget om eller malt. Slik kunne de fortsatt være i kirkerommet samtidig som de formidlet den nye læren. Andre kunstverk fikk stå som før, slik som korskillene. Dette sier Kjersti Kambestad, spesialrådgiver i KA.

Hva har vi da brukt, innredet og prydet våre lutherske kirkerom med de siste 500 årene? 

– Les baksiden på Vårt Land de neste ukene. Vi håper historiemosaikken vil gi glade og informative blikk inn i dagens norske kirkerom, sier Kambestad. 

Tekstene og bildene fra Vårt Land vil også bli lagt ut på reformasjonsjubileum2017.no.

For bilder av flere vakre kirkerom, se kirkesøk.no.


Nyheter

Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt kirkebyggene og bygger ned folkekirken
Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt kirkebyggene og bygger ned folkekirken
– Regjeringen sier nå i realiteten nei til statlige bidrag til tiltak for å styrke vedlikehold og sikring av kirkebygg. Dette reagerer KA...
Invitasjon til ledernettverk
Invitasjon til ledernettverk
KA starter på nyåret 2018 et nasjonalt ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaringer og utfordringer i...
Velkommen til Landskonferansen for kirkeverger
Velkommen til Landskonferansen for kirkeverger
13.-15. november er det igjen klart for landskonferansen for kirkeverger. Konferansen arrangeres annethvert år og er i år lagt til...
Reformasjon 2017: Seminar om Luther og minoritetene
Reformasjon 2017: Seminar om Luther og minoritetene
17. oktober blir det reformasjonsmarkering i Kulturkirken Jakob i regi av KA og Norske Kirkeakademier. Temaet er «Luther og de andre – et...
– Lovforslaget svekker soknet
– Lovforslaget svekker soknet
– Jeg er kritisk til at høringsforslaget for ny trossamfunnslov vil tømme soknet for oppgaver og ansvar. Soknet anerkjennes som et eget...
Skal kirken satse på reiselivet?
Skal kirken satse på reiselivet?
– Kirken kan være både et hellig rom og en reiselivsdestinasjon. Jeg tror kirkebygget tåler økt satsing på reiseliv samtidig som det kan...
KA sier nei til et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg
KA sier nei til et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg
Etter KAs oppfatning er det uheldig å bruke generelle lovforbud som griper inn i personlig frihet hvis formålet primært er å gi verdimessige...
Prosjektmedarbeider (rådgiver) kommunereform
Prosjektmedarbeider (rådgiver) kommunereform
KA vil utvide vår kapasitet på rådgivning/ opplæring. Vi søker derfor etter en ny medarbeider i en prosjektstilling i 2 år, for å styrke...
Høye miljøambisjoner for nye Tau kirke
Høye miljøambisjoner for nye Tau kirke
Mandag 18. september ble fire arkitektforslag for ny kirke i Tau sentrum presentert. Strand kirkelige fellesråd har lagt opp til en meget høy...
KA søker etter ny administrerende direktør
KA søker etter ny administrerende direktør
KA lyser ut stillingen som toppsjef i organisasjonen.
– KA har fått en stadig viktigere rolle i norsk kirke- og samfunnsliv. Vi håper å...
Tidenes oppslutning om Kirkekontroll
Tidenes oppslutning om Kirkekontroll
– Takk til alle fellesråd som har svart på spørsmål om tilstanden til 1629 kirker. Da svarfristen gikk ut natt til mandag 11. september, var...
Aarebrot om kirkens historie
Aarebrot om kirkens historie
I respekt for Frank Aarebrot legger vi ut «Den Norske Kirkes historie på 100 minutter». På landskonferansen for kirkeverger i 2015 foreleste...
KA skal rekruttere ny administrerende direktør
KA skal rekruttere ny administrerende direktør
KA skal nå rekruttere ny administrerende direktør. Frank Grimstad (67) fratrer stillingen på nyåret for å gå over i pensjonistenes rekker....
Ny runde med ledernettverk
Ny runde med ledernettverk
KA startet tidligere i år opp to ledernettverk. Nå kommer det et til!
Ny kommunikasjonssjef i KA
Ny kommunikasjonssjef i KA
Trygve W. Jordheim (38) er ansatt som kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han kommer fra jobben som...
KA og VID i tettere samarbeid om kirkelig lederutdanning
KA og VID i tettere samarbeid om kirkelig lederutdanning
KA har nylig signert ny samarbeidsavtale med VID vitenskaplige høgskole om et kompetansegivende lederutviklingsprogram for kirkeledere. Programmet...
Tariffmaraton
Tariffmaraton
Arbeidstidsavtalen for presteskapet ble ferdig reforhandlet i siste liten - et drøyt døgn før avtalen utløp 1. juli.
Enighet om ny arbeidstidsavtale for prester og lederavtale for proster
Enighet om ny arbeidstidsavtale for prester og lederavtale for proster
Det har siden begynnelsen av mai vært forhandlet om de sentrale særavtalene om henholdsvis arbeidstid for prester og lederavtale for proster....
...

Powered by Cornerstone