Buer og Malterud er lederkandidater

2017-03-24
Valgkomiteen fremmer to kandidater til ny styreleder i KA. Torbjørn Buer og Hege Hovland Malterud skal kjempe om toppvervet på landsrådet i slutten av april. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av alle styrekandidatene kan du lese her.

Valgkomiteen har nå avgitt sin innstilling til landsrådet. Sittende styreleder Eigil Morvik har sagt nei til gjenvalg og komiteen har valgt å fremme to kandidater til ledervervet.

De to lederkandidatene er:

  • Torbjørn Buer, direktør i Juristenes Utdanningssenter, 53 år.
  • Hege Hovland Malterud, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, 44 år. 

Også til nestledervervet er det fremmet to kandidater. Her foreslår komiteen Siv Mari Forsmark og Dag Landmark.

Følgende er foreslått som styremedlemmer, i alfabetisk rekkefølge: Andreas Eidsaa jr, Anne Berit Evang, Lill Tone Grahl-Jakobsen, Tor Einar Ljønes, Jan Olav Olsen, Åshild Opøyen, Kjell Riise, Bjørg Tørresdal.

Du kan lese hele valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene her.

Valgkomiteen ledes av Åge Petter Christiansen og består for øvrig av Gerd Karin Røsæg og Valgerd Svarstad Haugland.

Landsrådet finner sted på Gardermoen mandag 24. april og tirsdag 25. april.


Nyheter
Bred skolering av kirkelige ledere
23/03/2017
Bred skolering av kirkelige ledere
«Her har jeg lært mye jeg har bruk for i mitt daglige arbeid som kirkeverge.» Det sier en fornøyd Gunhild Blåsmo Aronsen, kirkeverge i...
"Arkitektur og utsmykning er strategisk viktig"
17/03/2017
"Arkitektur og utsmykning er strategisk viktig"
«Jeg er overbevist om at arbeidet med kirkebygget, arkitektur og utsmykning er noe av det strategisk viktigste Den norske kirke kan arbeide med.»...
Forventer rask oppfølging fra regjeringen
03/03/2017
Forventer rask oppfølging fra regjeringen
«Det er viktig at regjeringen nå raskt følger opp Hippe-utvalgets forslag om kompensasjon for ideelle aktører sine historiske...
Ledere invitert til lokalkirkelig nettverksmøte
03/03/2017
Ledere invitert til lokalkirkelig nettverksmøte
En arbeidsgruppe har nå invitert 27 ledere av kirkelige fellesråd til nettverksmøte for å drøfte organisering av lokalkirkelige interesser i...
Feil om KA fra NTB
20/02/2017
Feil om KA fra NTB
KA har ikke oppfordret våre medlemmer til å ansette papirløse immigranter. NTB har ved en feil i dag opplyst om at vi har gått ut med en slik...
Utsettelse uten grunn
17/02/2017
Utsettelse uten grunn
Kulturministerens begrunnelse for å utsette satsingen på kirkebygg holder ikke. På tvers av ulikt forhold til tro må vi legge bort...
Ny vigselsliturgi - Arbeidgivers ansvar
31/01/2017
Ny vigselsliturgi - Arbeidgivers ansvar
Ny vigselsliturgi for likekjønnede gjelder fra 1. februar 2017. Likekjønnede par har samme rett som ulikekjønnede til å inngå ekteskap i sin...
Kirkemøtet 2017 er i gang
26/01/2017
Kirkemøtet 2017 er i gang
Kirkemøtets forhandlinger begynner torsdag morgen. Årets tema er nåde. Du kan følge forhandlingene direkte og lese saksdokumentene på kirken.no.
Positiv respons på ledernettverk
18/01/2017
Positiv respons på ledernettverk
"Det er tydelig at vi møter et behov ved å invitere til ledernettverk. Responsen har vært overveldende positiv." Det sier prosjektleder...
- Lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd
18/01/2017
- Lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd
"Dette lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd i KA dei neste fire åra." Øystein Dahle deltok i går på det siste i serien av...
Fri folkekirke?
16/01/2017
Fri folkekirke?
På ka.no har vi nå etablert KA-bloggen hvor adm.dir. Frank Grimstad og andre medarbeidere i KA vil bidra med ukentlige refleksjoner om aktuelle...
Særavtalene i havn
16/01/2017
Særavtalene i havn
Særavtaleforhandlingene på KA-sektor er i havn. Særavtale for kirkelige stillinger ble fullført torsdag og dermed var den siste av særavtalene...
...

Powered by Cornerstone