Relaterte dokumenter

Enighet i lønnsoppgjøret for rettssubjektet

2017-06-23
Det har i går og i dag vært forhandlet om mellomoppgjøret for rettssubjektet Den norske kirke.

Partene kom i ettermiddag til enighet innenfor en ramme på om lag 2,4 %, i samsvar med frontfag, fellesrådene og sammenlignbare tariffområder. Det gis 1,09 % i generelt tillegg, og en lokal pott på 0,9 %. Se nærmere om resultatet i vedlegg til protokoll. KA kommer tilbake til justeringene i iverksettingsrundskriv i månedsskiftet juni/juli.
 


Nyheter
En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd
21/06/2017
En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd
8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye kommunesammenslåinger. Dette får direkte konsekvens for kirkelig fellesråd som også må...
Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.
20/06/2017
Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.
Partene har i dag forhandlet om mellomoppgjøret for 2017, og har kommet frem til et anbefalt resultat. Det opplyser forhandlingssjef Ingrid Tenfjord.
Nytt notat om finansiering av trus- og livssynssamfunn
06/06/2017
Nytt notat om finansiering av trus- og livssynssamfunn
KA publiserer no eit notat om framtidig finansiering av trus- og livssynssamfunn. Her blir ni aktuelle spørsmål drøfta.
Gratulerer Hougsnæs
20/05/2017
Gratulerer Hougsnæs
Frank Grimstad gratulerer Marit Halvorsen Hougsnæs med bispenominasjon.
Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang
18/05/2017
Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang
"KAs tilstandsrapport er det viktigste redskapet nasjonen har for samlet vurdering av våre fremste kulturminneskatter.» Det sier Øystein Dahle i...
Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA
09/05/2017
Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep blir nytt medlem i KA.
Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje
04/05/2017
Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje
KA berømmer kirkevergen og lokalbefolkningen for god innsats i slokkearbeidet og etterarbeidet.
KA søker kommunikasjonssjef
04/05/2017
KA søker kommunikasjonssjef
KA søker ny kommunikasjonssjef etter at vår nåværende går over i annen jobb. Vår nye kommunikasjonssjef har god kjennskap til kirkelig...
Ny tariffavtale for organisasjoner
27/04/2017
Ny tariffavtale for organisasjoner
«Jeg er fornøyd med at KA nå har fått på plass en egen tariffavtale for våre organisasjonsmedlemmer.» Det sier Marit Halvorsen Hougsnæs...
Landsrådet samlet seg om ny strategiplan
25/04/2017
Landsrådet samlet seg om ny strategiplan
Etter en lang og grundig behandling samlet landsrådet seg om den nye strategiplanen for 2017-2019. Styrets forslag ble vedtatt med enkelte...
Malterud ny styreleder
25/04/2017
Malterud ny styreleder
"Vi skal jobbe videre for gode relasjoner på tvers av linjer." Det sier nyvalgt styreleder i KA, Hege Hovland Malterud. Her ser du hele...
Landsrådet i gang
24/04/2017
Landsrådet i gang
Styreleder Eigil Morvik ser med spenning, glede og forventning frem til det største landsrådet som har vært avviklet i KA.
...

Powered by Cornerstone