Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
15.11.2017

Folkekirken må forankres i soknet, folkekirken er lokal og nær.

Landskonferansen for kirkeverger har vært avholdt i Trondheim. Nesten 200 kirkeverger stiller seg bak følgende uttalelse.
Les mer
15.11.2017

Kirkesikringsprisen til Kirkelig fellesråd i Oslo

– Tusen takk for en pris vi i Oslo er svært stolt over å motta. Takk! Sammen med teknisk stab og enkeltpersoner i Kirkelig fellesråd i Oslo har vi hatt en systematisk gjennomgang av brannsikring i alle våre 65 kirker, 24 av dem verneverdige. Det gjør godt å bli verdsatt for dette arbeidet, sa en stolt kirkeverge i Oslo, Robert Wright.
Les mer
14.11.2017

Landskonferansen for kirkeverger; ledelse i en ny tid

– Kjære kirkeverger! Velkommen til tre dager med faglig påfyll og sosialt nettverk. Begge deler er viktig, ikke minst med alle de endringene vi som kirke står i. Med disse ordene åpnet leder av Kirkevergelaget, Astrid Holmsen Krogh, Landskonferansen for kirkeverger.
Les mer
02.11.2017

KA foreslår program for klimasikring av kirkebygg og gravplasser

I høstens arbeid med statsbudsjettet foreslår KA at det etableres et program for tydeligere å identifisere skaderisiko på gravplasser og kirker med store kulturminneverdier. 
Les mer
31.10.2017

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Endringer i lovgivningen på tros- og livssynsfeltet kan få viktige konsekvenser for KAs medlemmer. På denne siden vil vi samle informasjon som våre medlemmer kan ha nytte av i høringsprosessen.
Les mer
08.11.2017

Hvordan gjøre kirkene mer tilgjengelige?

Velkommen til seminar om tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur! Den norske kirke har Norges største samling av arkitektur og kunst. 1630 kirkebygg i et tidsspenn på 800 år rommer svært mye vakkert. I selvstendiggjøringsprosessen som nå nærmer seg avslutning, ønsker kirken å forsterke sin rolle som kulturformidler, arena og aktør.
Les mer
08.11.2017

Siste sjanse for rentekompensasjon?

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å fjerne rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg. For 2017 er det imidlertid satt av en rekordstor ramme på inntil 1 mrd kroner. KA anmoder derfor alle fellesråd som har prosjekter om å søke.
Les mer
07.11.2017

Kirkebyggenes selvsagte plass

Kirkene er arkitektoniske referansepunkter i de norske landskap.
Les mer
03.11.2017

Regjeringen kutter frivilligheten

Et dramatisk kuttforslag i statsbudsjettet for 2018 kan føre til 800 færre kurs i kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner.
Les mer
02.11.2017

Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan du foreslå kandidater.
Les mer
26.10.2017

– Vær visjonær når fellesråd skal slås sammen!

– Det er viktig å ha noen visjoner for kirken når kirkelige fellesråd skal slås sammen. Ikke bare gjør ting riktig, men tilfør kirken noe bedre, utfordret Øystein Dahle i KA på kurs for kirkelige fellesnemnder. Nærmere 1300 årsverk i den lokale kirken berøres av virksomhetsoverdragelse i forbindelse med sammenslåing av norske kommuner.
Les mer
26.10.2017

KA etterlyser bevaringsprogram for kirkene

I høstens arbeid med statsbudsjettet ber KA om at tiltak for en forsterket strategi for kirkebygg følges opp.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone