Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
26.05.2016

Ingen streik i staten

Partene på statlig tariffområde ble i megling på overtid torsdag morgen enige om årets hovedtariffoppgjør. Det vil si at det ikke blir noen streik blant prester eller andre statsansatte, jf. vår artikkel fra mandag.
Les mer
23.05.2016

Mulig streik i staten

Som mange vil ha fått med seg, pågår det nå megling i årets tariffoppgjør mellom staten på den ene siden og Unio, YS og LO på den andre siden. Meglingsfristen er midnatt førstkommende onsdag, som vi si at en eventuell streik dersom man ikke kommer til enighet blir iverksatt fra torsdag morgen 26. mai.
Les mer
19.05.2016

Enova gir støtte til solceller på kirketak

Strand kirke i Rogaland får nå statsstøtte for å bli pilotprosjekt for bruk av solenergi i kirker. Kirken skal bli en såkalt plusskirke, som produserer mer energi enn den bruker. "Dette er en gledelig nyhet for alle som støtter klimaarbeidet i Den norske kirke," sier Harald Ringstad i KA som har vært sentral i utviklingen av prosjektet.
Les mer
13.05.2016

Stilling ledig: Rådgiver/seniorrådgiver i KAs avdeling for kirke og samfunn

Gjennom rådgivning, opplæring og utviklingstiltak gir KA støtte til medlemmer som har ansvar for lokal gravplassforvaltning. Vi søker etter en erfaren og selvstendig rådgiver som kan videreutvikle vårt faglige arbeid på gravplassområdet. 
Les mer
12.05.2016

Kulturministeren og Anne Lindmo kommer på høstkonferansen

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland har nå sagt ja til å komme på KAs høstkonferanse. Anne Lindmo vil holde foredrag med tittelen "Mot til å lykkes." Vi ønsker velkommen til spennende og interessante konferansedager 26. - 27. september. Sett av dagene nå.
Les mer
04.05.2016

Årets arbeidsgiverkonferanser gjennomført

«Vi har nå gjennomført årets fire arbeidsgiverkonferanser i Kristiansand, Bergen, Gardermoen og til slutt i Tromsø på mandag,» forteller forhandlingsssjef Ingrid Tenfjord. Fristen for tilbakemelding på KAs debattnotat er 15. mai.
Les mer
04.05.2016

KA fikk gjennomslag - Sammenslåing av fellesråd blir lovregulert

«Vi er svært fornøyd med at Stortinget har fulgt KAs råd om å lovregulere sammenslåing av fellesråd. Det er et godt bidrag til bedre prosesser når kirkelige fellesråd slås sammen som følge av kommunereformen.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
03.05.2016

Fornøyd med bred enighet om kirkereform

«Vi er godt fornøyd med at det er bred enighet om reformen og om å etablere Den norske kirke nasjonalt som egen rettslig enhet. Det gir et godt grunnlag for det viktige arbeidet som ligger foran oss med å lose reformen i havn.» Det sier Frank Grimstad, adm. dir. i KA, i en kommentar til komiteinnstillingen til kirkereformen som er blitt kjent i dag.
Les mer
02.05.2016

80 000 registrerte gjenstander i norske kirker

Kampanjen for registrering av kunst og inventar har gitt et nytt løft for sikkerheten i norske kirker. Nå er nær 80 000 gjenstander registrert i den nasjonale databasen. «Vi har tatt enda et viktig skritt for å sikre de store verdiene i kirker over hele landet,» sier Oddbjørn Sørmoen i KA.
Les mer
26.04.2016

Landsrådet har vedtatt strategiplanen for 2017-20

Her er siste nytt fra landsrådet i KA.
Les mer
21.04.2016

Landsråd i KA – Strategidiskusjoner i endringenes tid

Mandag og tirsdag, 25-26. april, er det landsråd i KA. Landsrådet samles årlig og er KAs høyeste organ.
Les mer
09.04.2016

Den norske kyrkja nasjonalt blir medlem i KA!

Eit samla Kyrkjemøte har akkurat vedteke å gi Kyrkjerådet fullmakt til å melde det nye rettssubjektet inn i KA.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone