Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
26.04.2016

Landsrådet har vedtatt strategiplanen for 2017-20

Her er siste nytt fra landsrådet i KA.
Les mer
21.04.2016

Landsråd i KA – Strategidiskusjoner i endringenes tid

Mandag og tirsdag, 25-26. april, er det landsråd i KA. Landsrådet samles årlig og er KAs høyeste organ.
Les mer
09.04.2016

Den norske kyrkja nasjonalt blir medlem i KA!

Eit samla Kyrkjemøte har akkurat vedteke å gi Kyrkjerådet fullmakt til å melde det nye rettssubjektet inn i KA.
Les mer
09.04.2016

Folkekirke i omstillingens tid

"Landet står overfor en mer utfordrende situasjon enn på lang tid knyttet til migrasjon, ustabilitet langs Europas sørlige grense og i forhold til Russland ved siden av bredere globale utviklingstrekk. Norge er inne i omstillingens tid. Det gjelder også forholdet mellom stat og kirke." Det skriver Marit Halvorsen Hougsnæs (KA) i en kronikk i Aftenposten.
Les mer
06.04.2016

Stor interesse for Kirkemøtet

Kirkemøtet 2016 finner sted i Trondheim onsdag 6. april til tirsdag 12. april. Kirkemøtet har ny sammensetning etter fjorårets valg, og representantene får sentrale spørsmål på bordet på sitt første møte i perioden. Medieinteressen er også langt større enn tidligere. Her kan du lese mer om sakene og følge med på det som skjer i løpet av Kirkemøte 2016.
Les mer
01.04.2016

Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier

Kirkene forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. Vi etterlyser en diskusjon om hvordan staten skal bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier. Det skriver Frank Grimstad, administrerende direktør i KA, og Riksantikvar Jørn Holme, i en kronikk i Aftenposten fredag.
Les mer
10.03.2016

Ny veileder om kommunereform og sammenslåing av fellesråd

KA har utarbeidet en egen veileder til bruk for kirkelige fellesråd hvor kommunene fatter vedtak om sammenslåing. "Vi tror veilederen blir et viktig verktøy for å få ryddige prosesser og at arbeidsgiveransvaret ivaretas på en god måte," sier spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy.
Les mer
03.03.2016

Statsråden hentar fram forslaga frå Lae-utvalet

Kulturminister Linda Helleland signaliserer no at regjeringa vil vurdere forslaga frå Lae-utvalet på nytt. Øystein Dahle i KA er nøgd, men meiner forslaga bør handsamast no, og ikkje bli utsett til arbeidet med ny lovgjeving for trus- og livssynsamfunn.
Les mer
23.02.2016

Hva kan legges i kiste ved gravlegging eller kremasjon?

Det er ikke fritt fram for å legge gjenstander og plagg i kister ved gravlegging. Gravferdsforskriften legger begrensninger på dette. En artikkel på NRK.no i forrige uke kunne gi inntrykk av at handlingsrommet er større enn hva det faktisk er.
Les mer
22.02.2016

Advokat/ jurist – kollektiv og individuell arbeidsrett (1-års vikariat)

En av våre dyktige advokater går ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse søker vi etter en erfaren jurist/advokat med erfaring fra arbeidsrett og forhandlinger. Stillingen inngår i KAs arbeidsgiveravdeling som bl.a har ansvaret for fremforhandling av tariffavtaler på det kirkelige tariffområdet.
Les mer
12.02.2016

- Uryddig om finansiering av kirken

"Det er ikke mulig å fremstille privat finansiering som kirkens ønske." Det sier Frank Grimstad i KA intervju med Vårt Land fredag. Grimstad reagerer på regjeringens omtale av framtidig finansiering i lovproposisjonen som nå er lagt frem. Les intervjuet med Grimstad og innlegg av Øystein Dahle og Øyvind Håbrekke her.
Les mer
11.02.2016

Fikk sjeldent innsyn i kirkeskattene

8 stortingsrepresentanter fikk i dag et sjeldent innsyn i de kulturhistoriske skattene som finnes i norske kirkebygg. KA hadde invitert Stortingets energi- og miljøkomitè på besøk hos NIKU for å se arbeidsrommet med bilder fra 443 av landets kirker. Komiteleder Ola Elvestuen (V) satte stor pris på anledningen til å bli mer kjent med de unike verdiene som finnes i kirker over hele landet.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone