Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
27.10.2016

Blir dette en ny trend?

"Vi håper dette kan være til inspirasjon for andre," sier Ivar Nygård, kirkeverge i Drammen kirkelige fellesråd. Sammen med menighetene i Drammen, bispedømmerådet og andre samarbeidspartnere har de laget en film som presenterer de 11 orglene i kirkene i Drammen.
Les mer
13.10.2016

Samlet i kritikk av budsjettet

10 organisasjoner i kirkelig sektor slår sammen fast at det fremlagte statsbudsjettet ikke innfrir de økonomiske forutsetningene Stortinget la til grunn for omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt. "Dermed innfris heller ikke målsettingen om trygghet under omstilling," heter det i uttalelsen. Les hele uttalelsen her.
Les mer
11.10.2016

Rett inn i manesjen

Det finnes ingen rolig opptrapping i vikariat som forhandlingssjef i KA. Ane Nore Nyhus har fått en historisk kirkereform i fanget.
Les mer
11.10.2016

Notat om statsbudsjettet

I dette notatet finn du litt meir om statsbudsjettet, konsekvensar for medlemmane våre og nokre vurderingar frå KA.
Les mer
06.10.2016

Mer krevende å være landsdekkende

«Det blir mer krevende å være landsdekkende folkekirke med dette budsjettet.» Det sier Frank Grimstad i KA i en kommentar til forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag.
Les mer
29.09.2016

KABB nytt medlem i KA

Vi har den glede å ønske KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte velkommen som nytt medlem i KA.
Les mer
29.09.2016

Mari kirke på sitt aller vakreste

Dette bildet av Mari kirke i Enebakk vant sommerens fotokonkurranse. Fotografen som vinner prisen er Antoni Zolnierkiewicz. "Konkurransen gir et løft for Kirkesøk og opplevelsen av kirkene der," sier Cathrine Lillo-Stenberg i KA.
Les mer
26.09.2016

Brannsikringsprisen gikk til Bamble

Bamble kirkelige fellesråd har vunnet brannsikringsprisen 2016. Prisen ble i dag utdelt på KAs høstkonferanse.
Les mer
26.09.2016

Ønsker seg aktiv og lokal folkekirke

"Kirken skal ikke være selvutslettende, men må våge å være selvkritisk og nytenkende." Det sa kulturministeren ved åpningen av KAs høstkonferanse. Tros- og livssynspolitikken opptar mye av statsrådens tid. "Regjeringen har ingen intensjon om ta Grunnlovens §16 til ny vurdering. Det er opp til oss å fylle den med innhold," slo Helleland fast.
Les mer
16.09.2016

Innmeldinga er levert

Direktør i Kyrkjerådet, Jens Petter Johnsen, har denne veka levert innmeldingsskjemaet som melder Rettssubjektet Den norske kyrkja inn i KA. Den nasjonale eininga som blir oppretta 1. januar blir dermed medlem i KA frå same dato. Innmeldinga er oppfølging av Kyrkjemøtet sitt vedtak i april.
Les mer
30.08.2016

Positivt møte om kirkebygg

"Det er et tydelig signal at KA og KS står sammen i et budskap om sterkere statlig bidrag for å ta vare på de nasjonale verdiene i kirkebyggene." Det sier Eigil Morvik, styreleder i KA. Ledelsen i KA og KS møtte i dag statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet for å gi innspill til arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak om en strategi for særlig viktige kirkebygg.
Les mer
29.08.2016

KA og KS møter statssekretær om kirkebygg

KA og KS har i fellesskap skrevet brev til kulturministeren om behovet for at staten kommer sterkere på banen for å bidra i vedlikeholdet av kirkebygg. Et enstemmig Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en forsterket strategi for verneverdige kirkebygg. I morgen møter ledelsen i KS og KA statssekretær Folke Fredriksen i Kulturdepartementet for å formidle våre felles innspill til en slik strategi.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone