Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
07.10.2015

Etterlyser løft for kirkebygg

Regjeringen varslet i Sundvoldenerklæringen at den ville bidra til et nasjonalt løft for kirkebygg. «Det er oppsiktsvekkende at vi etter tre statsbudsjett fortsatt ikke ser spor av en slik satsing.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
05.10.2015

Oppfordrer medlemmer til engasjement

UDI øker nå sine anslag over hvor mange flyktninger som forventes å komme til Norge. Flyktningekrisen i Europa ser ut til å vedvare og vil berøre mange lokalsamfunn over lengre tid. «KA oppfordrer fellesrådene til å være i tett kontakt med kommunen om flyktningesituasjonen.» Det sier administrerende direktør, Frank Grimstad. Dette gjelder både for avklaring av omfanget av ankomst av nye flyktninger, og en mulig samordning av ressursbehov og innsats med kommunen.
Les mer
01.10.2015

To ledige stillinger i KA

KA lyser ut to stillinger – en nyopprettet arkivarstilling tilknyttet IKT-satsingen i Dnk og et vikariat i KAs sekretariat
Les mer
22.09.2015

Positive til løft for kyrkjebygg

Høgre, Frp og KrF er positive til eit løft for kyrkjebygga i åra framover. Det kom fram da kyrkjebyggkonferansen opna mandag 20. september i Narvik.
Les mer
15.09.2015

Har du råd til å la være?

«Søknadene om rentekompensasjon er de enkleste søknadene jeg skriver.» Det sier Håvard J. Russnes, kirkeverge i Notodden. «Vi har også fått rentekompensasjon når vi har finansiert prosjekter med fondsmidler. Da går jo det i pluss for kommunen,» forteller han.
Les mer
11.09.2015

Her utdannes ledere i Den norske kirke

KA gjennomfører nå første del av lederutviklingsprogrammet og 21 deltakere er denne uka samlet i Spania. Gjennom tre samlinger det neste året skal deltakerne få grunnleggende kjennskap til ledelsesfaget og utvikle kompetanse innen de særlige utfordringer kirkelige ledere står overfor.
Les mer
03.09.2015

Reformar i fokus på konsultasjonssamling

"Desse konsultasjonane er veldig viktige i den tida vi er inne i no." Det seier Anders Hovind, nestleiar i MFO, etter at OU-styret har gjennomført konsultasjonssamling på Holmen Fjordhotell tirsdag og onsdag denne veka." Deltakarar i konsultasjonane var dei sentrala partane i KA sitt tariff-område. Presteforeininga (PF) og Fagforbundet TeoLOgane deltok også.
Les mer
02.09.2015

Klok avgjørelse om gravferd

«Vi er glad for at Kulturministeren har slått fast at ansvaret for gravferdsforvaltningen ligger fast. De kirkelige fellesrådene løser i dag oppgaven med god kvalitet og det kommer få signaler som gir grunnlag for endring.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
25.08.2015

Nå tar han kirken også..

Han har forelest gjennom Norgeshistorien på 200 minutter. Han har gjort det samme med krigshistorien. På landskonferansen for kirkeverger kan du høre Frank Aarebrot med «Den Norske Kirkes historie på 100 minutter». Selv om mange ser på denne unike begivenheten som konferansens absolutte høydepunkt, så blir det flere spennende poster på programmet i Tønsberg den 26-28. oktober
Les mer
25.08.2015

Ofte stilte spørsmål om det nye lønnssystemet

Arbeidsgiveravdelingen i KA får daglig mange henvendelser om det nye lønnssystemet på KA-sektoren. Dette nye lønnssystemet ble fremforhandlet som del av fjorårets tariffoppgjør, og trådte i kraft per 1. mai 2015. Forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord har utarbeidet et notat som svarer på de vanligste spørsmålene som kommer inn.
Les mer
04.08.2015

Verdig gravferd for alle?

KA er kritisk til at kulturministeren avviser forslaget fra Lae-utvalget om å fjerne kremasjonsavgiften. "Både konklusjonen og argumentasjonen utfordrer verdiene gravferdsloven hviler på." Det skriver seniorrådgiver i KA, Bjarne Kjeldsen i Aftenposten.
Les mer
21.07.2015

Vesentlege manglar ved høyringnotatet

«Kvardag og helg utgjer ein felles puls som er viktig både for den einskilde og for fellesskapet. KA meiner det er ein vesentleg mangel ved høyringsnotatet at konsekvensane av endringane ikkje er drøfta ut frå ei djupare forståing av verdien ein så tungt forankra tradisjon som denne vekerytmen representerer.» Det skriv KA i si høyringsuttale om søndagsopne butikkar.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone