Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
26.09.2016

Brannsikringsprisen gikk til Bamble

Bamble kirkelige fellesråd har vunnet brannsikringsprisen 2016. Prisen ble i dag utdelt på KAs høstkonferanse.
Les mer
26.09.2016

Ønsker seg aktiv og lokal folkekirke

"Kirken skal ikke være selvutslettende, men må våge å være selvkritisk og nytenkende." Det sa kulturministeren ved åpningen av KAs høstkonferanse. Tros- og livssynspolitikken opptar mye av statsrådens tid. "Regjeringen har ingen intensjon om ta Grunnlovens §16 til ny vurdering. Det er opp til oss å fylle den med innhold," slo Helleland fast.
Les mer
16.09.2016

Innmeldinga er levert

Direktør i Kyrkjerådet, Jens Petter Johnsen, har denne veka levert innmeldingsskjemaet som melder Rettssubjektet Den norske kyrkja inn i KA. Den nasjonale eininga som blir oppretta 1. januar blir dermed medlem i KA frå same dato. Innmeldinga er oppfølging av Kyrkjemøtet sitt vedtak i april.
Les mer
30.08.2016

Positivt møte om kirkebygg

"Det er et tydelig signal at KA og KS står sammen i et budskap om sterkere statlig bidrag for å ta vare på de nasjonale verdiene i kirkebyggene." Det sier Eigil Morvik, styreleder i KA. Ledelsen i KA og KS møtte i dag statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet for å gi innspill til arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak om en strategi for særlig viktige kirkebygg.
Les mer
29.08.2016

KA og KS møter statssekretær om kirkebygg

KA og KS har i fellesskap skrevet brev til kulturministeren om behovet for at staten kommer sterkere på banen for å bidra i vedlikeholdet av kirkebygg. Et enstemmig Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en forsterket strategi for verneverdige kirkebygg. I morgen møter ledelsen i KS og KA statssekretær Folke Fredriksen i Kulturdepartementet for å formidle våre felles innspill til en slik strategi.
Les mer
25.08.2016

Resultatet av uravstemningen er klart

Resultatet fra uravstemningen for årets tariffoppgjør er nå klart. Av 159 avgitte stemmer stemte 158 for og 1 mot. Det gir en oppslutning på 99,4 % av registrerte stemmer. KAs medlemmer har dermed godkjent den nye hovedtariffavtalen. Det opplyser KAs forhandlingssjef, Ane Nore Nyhus. KAs medlemmer vil om kort tid motta rundskriv om iverksettelse av tariffoppgjøret.
Les mer
25.08.2016

Kyrkjer kan gi arbeid når oljen sviktar

«Olje- og gassnæringa kjem til å bety mindre,» sa statsminister Erna Solberg på Politisk kvarter i NRK i dag og vil satse på omstilling. Vedlikehald av kyrkjer vil vere særleg godt egna til å stimulere verksemder som blir råka av nedgangen i oljeindustrien. Det skriv KA og to av bransjeorganisasjonane som merkar konsekvensane av redusert oljeaktivitet, i eit felles brev til finansministeren.
Les mer
24.08.2016

Torbjørg Aalborg til KA

KA har fått en ny medarbeider. Torbjørg Aalborg har takket ja til stilling som prosjektleder og har nå tiltrådt stillingen.
Les mer
17.08.2016

Ideelle aktører i kommunesektoren må også følges opp

"Vi vil arbeide for at premissene i utredningen også blir gjort gjeldende for andre virksomheter med offentlig pensjonsordning." Det sier Øystein Dahle i KA i en kommentar til Hippe-utvalgets utredning om historiske pensjonskostnader i ideell sektor som ble lagt frem denne uken.
Les mer
15.08.2016

Attraktive bymiljø med kirkebygg i sentrum

Kunsthistoriker Daniel Johansen har skapt debatt med sitt innlegg på NRK.no hvor han kritiserer norske kommuners arbeid med attraktive bymiljø og tettsteder. "De norske kirkebyggene er en viktig ressurs i utviklingen av bærekraftige byer og sterke distrikter." Det skriver KA i innspillet til ny stortingsmelding om by- og regionalpolitikk.
Les mer
11.08.2016

Hvem vinner prisen for sikring av kirkebygg?

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan du foreslå kandidater.
Les mer
04.08.2016

Ingvild Moen og Henrik Syse kommer til høstkonferansen

I tillegg til kulturministeren og Anne Lindmo er det nå også klart at Ingvild Moen og Henrik Syse deltar på KAs høstkonferanse. Ingvild Moen ble i 2014 kåret til "Årets sosiale medier-personlighet" og vil holde foredrag om hvordan organisasjoner og kirkelige virksomheter kan bruke sosiale medier mer effektivt.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone