Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
18/05/2015

Samstyring i den lokale kirke

"Det er en svakhet i IRIS-rapporten at den i hovedsak legger premissene i NOU-utredningen til grunn for å beskrive intensjonen med kirkeloven, og i mindre grad departementets og Stortingets premisser for det endelige lovvedtaket." Det skriver spesialrådgiver i KA, Stina Hansteen Solhøy i dette innlegget som sto på trykk i Vårt Land mandag.
Les mer
06/05/2015

Lønnsoppgjøret for 2015

Lønnsforhandlingene for KAs medlemmer starter 16. juni. "Vi har de siste dagene fått en del spørsmål om utbetaling av lønnstillegg for 2015 og presiserer derfor at det ikke skal utbetales tillegg for 2015 før lønnsforhandlingene er ferdige." Det sier forhandlingssjef i KA, Ingrid B. Tenfjord.
Les mer
29/04/2015

Vis tillit til de lokale styringsorganene

"Tillit til de lokale styringsorganene er avgjørende for å styrke engasjement og eierskap blant kirkens medlemmer." Landsrådet i KA vedtok i møte 28. april denne uttalelsen som svar på høring om veivalg for fremtidig kirkeordning.
Les mer
27/04/2015

Velkomen til KA si nye nettside!

Vi er stolte av at vi no endeleg lanserer nye ka.no, og KA sin nye grafiske profil. Vi håper du finn nyttig informasjon og at du finn deg vel til rette her. Velkomen tilbake så ofte du vil:-)
Les mer
27/04/2015

KA fornyer - forbereder for reformer og nye muligheter

"Vi fornyer oss for å være godt forberedt på spennende muligheter i møte med endringer og store reformer." Det sier administrerende direktør, Frank Grimstad. KA markerer i dag 25-årsjubileum og lanserer i dag ny grafisk profil og ny nettside.
Les mer
24/04/2015

Jubileumsseminar og landsråd i KA

Både fortid og framtid står på dagsorden når KA mandag held jubileumsseminar. Seminaret markerer at det i år er 25 år sidan KA blei etablert. Vi ser på framtidas arbeidsgjevarpolitikk og kyrkjeleg personalpolitikk, og KA si rolle sidan starten og fram til i dag.
Les mer
21/04/2015

Fellesråd får utsatt høringsfrist

De kirkelige fellesrådene har fått utsatt svarfrist i høringen om "Veivalg for fremtidig kirkeordning." Ny frist er 4. juni. Utsettelsen kommer etter at Kirkerådet ved en feil ikke sendte ut høringsdokumentet til fellesrådene.
Les mer
20/04/2015

Nye skritt i riktig retning

«Dette har vært konstruktive diskusjoner hvor man diskuterer selvstendiggjøring av kirken, men også vektlegger den fremtidige relasjonen mellom kirke og stat.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA, i en kommentar til Kirkemøtet som ble avsluttet i går.
Les mer
09/04/2015

Kyrkjemøtet blir opna i Trondheim i dag

Kyrkjemøtet blir opna med gudsteneste i Nidarosdomen i dag kl 13. Her finn du meir informasjon, saksdokument og direkte overføring.
Les mer
26/03/2015

Ulik forståing av rammelov

"Kyrkjemøtet må no legge til grunn at eit vedtak der ein ber om ei såkalla kortfatta rammelov, inneber at finansieringsordningane og relasjonen kommune-kyrkje må opp til ny vurdering. Med uvisst utfall." Det skriv Øyvind Håbrekke i dette innlegget i Dagen 25. mars.
Les mer
26/03/2015

Høring om bruk av presteboliger

Prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september. Det medfører at det må tas stilling til hva som skal skje med presteboligene. KA mener at også menighetsråd og kirkelige fellesråd bør gis mulighet til å uttale seg om presteboligene som ligger i soknet eller i kommunen.
Les mer
26/03/2015

Endringer i arbeidsmiljøloven

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (aml). Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) innebærer blant annet endringer i regelverket for midlertidig ansettelse, i stillingsvernreglene og arbeidstidsbestemmelsene. Her vil vi kort redegjøre for de viktigste endringene.
Les mer
Last inn
flere nyheter