Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
23.06.2017

Enighet i lønnsoppgjøret for rettssubjektet

Det har i går og i dag vært forhandlet om mellomoppgjøret for rettssubjektet Den norske kirke.
Les mer
21.06.2017

En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd

8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye kommunesammenslåinger. Dette får direkte konsekvens for kirkelig fellesråd som også må slå seg sammen. Totalt blir det 47 «nye» fellesråd.
Les mer
20.06.2017

Enighet i lønnsoppgjøret for fellesrådene m.fl.

Partene har i dag forhandlet om mellomoppgjøret for 2017, og har kommet frem til et anbefalt resultat. Det opplyser forhandlingssjef Ingrid Tenfjord.
Les mer
06.06.2017

Nytt notat om finansiering av trus- og livssynssamfunn

KA publiserer no eit notat om framtidig finansiering av trus- og livssynssamfunn. Her blir ni aktuelle spørsmål drøfta.
Les mer
20.05.2017

Gratulerer Hougsnæs

Frank Grimstad gratulerer Marit Halvorsen Hougsnæs med bispenominasjon.
Les mer
18.05.2017

Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang

"KAs tilstandsrapport er det viktigste redskapet nasjonen har for samlet vurdering av våre fremste kulturminneskatter.» Det sier Øystein Dahle i forbindelse med at KA nå har åpnet neste runde av vår nasjonale tilstandsvurdering av kirkebygg.
Les mer
09.05.2017

Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep blir nytt medlem i KA.
Les mer
04.05.2017

Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje

KA berømmer kirkevergen og lokalbefolkningen for god innsats i slokkearbeidet og etterarbeidet.
Les mer
04.05.2017

KA søker kommunikasjonssjef

KA søker ny kommunikasjonssjef etter at vår nåværende går over i annen jobb. Vår nye kommunikasjonssjef har god kjennskap til kirkelig virksomhet og er bredt orientert innenfor norsk arbeids- og samfunnsliv. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er en del av ledergruppen. Søknadsfrist er 22. mai 2017.
Les mer
27.04.2017

Ny tariffavtale for organisasjoner

«Jeg er fornøyd med at KA nå har fått på plass en egen tariffavtale for våre organisasjonsmedlemmer.» Det sier Marit Halvorsen Hougsnæs etter at det nå er enighet om en egen tariffavtale for organisasjoner i KA.
Les mer
25.04.2017

Landsrådet samlet seg om ny strategiplan

Etter en lang og grundig behandling samlet landsrådet seg om den nye strategiplanen for 2017-2019. Styrets forslag ble vedtatt med enkelte endringsforslag.
Les mer
25.04.2017

Malterud ny styreleder

"Vi skal jobbe videre for gode relasjoner på tvers av linjer." Det sier nyvalgt styreleder i KA, Hege Hovland Malterud. Her ser du hele styrekabalen for neste valgperiode.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone