Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
04.08.2015

Verdig gravferd for alle?

KA er kritisk til at kulturministeren avviser forslaget fra Lae-utvalget om å fjerne kremasjonsavgiften. "Både konklusjonen og argumentasjonen utfordrer verdiene gravferdsloven hviler på." Det skriver seniorrådgiver i KA, Bjarne Kjeldsen i Aftenposten.
Les mer
21.07.2015

Vesentlege manglar ved høyringnotatet

«Kvardag og helg utgjer ein felles puls som er viktig både for den einskilde og for fellesskapet. KA meiner det er ein vesentleg mangel ved høyringsnotatet at konsekvensane av endringane ikkje er drøfta ut frå ei djupare forståing av verdien ein så tungt forankra tradisjon som denne vekerytmen representerer.» Det skriv KA i si høyringsuttale om søndagsopne butikkar.
Les mer
06.07.2015

Trondheim med i kirkepartnersamarbeidet

Trondheim kirkelige fellesråd har inngått en intensjonsavtale om å flytte sin IKT-drift til Kirkepartner IKT. Sammen med Oslo som har vært med siden oppstarten, har nå to av landets største fellesråd sagt ja til å bli med i samarbeidet. Dette er en viktig milepæl for Den norske kirkes ambisjon om å samle kirken til ett felles IKT-rike.
Les mer
02.07.2015

Stadig flere finner kirka på nett - Her er topp 10

Kirkesøk øker med 23 % siste 12 måneder og fortsetter trenden med jevn vekst siden starten i 2011. Kirkesøk.no er en portal med bilder og informasjon om alle de 1628 kirkebyggene i Norge. Det er nå i snitt 445 besøkende per dag og veksten ser ut til bare å fortsette. Nettsiden har det siste året hatt besøk fra 139 ulike land.
Les mer
29.06.2015

Individualistisk ideal gir nedgang i barnedåp

Det liberale idealet om autonomi og frihet, ser ut til å være en viktig forklaring på nedgangen i oppslutning om barnedåp i Den norske kirke. Ny KIFO-rapport ser på barnedåpens status i Den norske kirke med utgangspunkt i Oslo bispedømme.
Les mer
18.06.2015

Sommeråpne kirker

Sommeren er tid for reising og opplevelser vi ellers i året ikke tar oss tid til. Sommeråpne kirker gir en unik mulighet til å la mennesker få oppleve kirken og kirkerommet på en ny måte.
Les mer
16.06.2015

Tarifforhandlingene 2015 er ferdige

Partene i KA-området kom i dag 16. juni frem til en forhandlingsløsning for mellomoppgjøret 2015.
Les mer
11.06.2015

Bred støtte til dagens finansieringsordning

Fristen for høringen på dokumentet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» har gått ut. «En foreløpig gjennomgang av de høringssvarene som er lagt ut viser overveldende støtte til dagens finansieringsordning og stor støtte til videreføring av dagens ordning med to organer for soknet. Det er også et klart flertall av høringsinstansene som går inn for at arbeidsgiveransvaret legges på et nivå nær soknet.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
04.06.2015

Kirkebakken er åpnet

Den norske kirkes intranett – Kirkebakken ble åpnet 1. juni.
Les mer
01.06.2015

Ny rettleiing for samanslåingsprosessar

"Kommunane har inndelingslova, men det finst inga regulering av prosessar for samanslåïng av kyrkjelege fellesråd. KA kjem om kort tid med ei rettleiing der vi foreslår korleis prosessane kan bli organisert, etter modell av inndelingslova." Det sa Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgjevar i KA, i foredrag på storkommunekonferansen mandag.
Les mer
01.06.2015

Fleirtalet vel dåp

"Fleirtalet vel dåp. Likevel viser tala at vi treng ei mobilisering." Det sa Kristine Aksøy da ho heldt foredrag om dåpstal og strategiar på KA sin storkommunekonferanse mandag. Dåpsløftet er eit initiativ for å mobilisere til dåp blant kyrkja sine medlemmar.
Les mer
Last inn
flere nyheter