Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
29/06/2015

Individualistisk ideal gir nedgang i barnedåp

Det liberale idealet om autonomi og frihet, ser ut til å være en viktig forklaring på nedgangen i oppslutning om barnedåp i Den norske kirke. Ny KIFO-rapport ser på barnedåpens status i Den norske kirke med utgangspunkt i Oslo bispedømme.
Les mer
18/06/2015

Sommeråpne kirker

Sommeren er tid for reising og opplevelser vi ellers i året ikke tar oss tid til. Sommeråpne kirker gir en unik mulighet til å la mennesker få oppleve kirken og kirkerommet på en ny måte.
Les mer
16/06/2015

Tarifforhandlingene 2015 er ferdige

Partene i KA-området kom i dag 16. juni frem til en forhandlingsløsning for mellomoppgjøret 2015.
Les mer
11/06/2015

Bred støtte til dagens finansieringsordning

Fristen for høringen på dokumentet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» har gått ut. «En foreløpig gjennomgang av de høringssvarene som er lagt ut viser overveldende støtte til dagens finansieringsordning og stor støtte til videreføring av dagens ordning med to organer for soknet. Det er også et klart flertall av høringsinstansene som går inn for at arbeidsgiveransvaret legges på et nivå nær soknet.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
04/06/2015

Kirkebakken er åpnet

Den norske kirkes intranett – Kirkebakken ble åpnet 1. juni.
Les mer
01/06/2015

Ny rettleiing for samanslåingsprosessar

"Kommunane har inndelingslova, men det finst inga regulering av prosessar for samanslåïng av kyrkjelege fellesråd. KA kjem om kort tid med ei rettleiing der vi foreslår korleis prosessane kan bli organisert, etter modell av inndelingslova." Det sa Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgjevar i KA, i foredrag på storkommunekonferansen mandag.
Les mer
01/06/2015

Fleirtalet vel dåp

"Fleirtalet vel dåp. Likevel viser tala at vi treng ei mobilisering." Det sa Kristine Aksøy da ho heldt foredrag om dåpstal og strategiar på KA sin storkommunekonferanse mandag. Dåpsløftet er eit initiativ for å mobilisere til dåp blant kyrkja sine medlemmar.
Les mer
18/05/2015

Samstyring i den lokale kirke

"Det er en svakhet i IRIS-rapporten at den i hovedsak legger premissene i NOU-utredningen til grunn for å beskrive intensjonen med kirkeloven, og i mindre grad departementets og Stortingets premisser for det endelige lovvedtaket." Det skriver spesialrådgiver i KA, Stina Hansteen Solhøy i dette innlegget som sto på trykk i Vårt Land mandag.
Les mer
06/05/2015

Lønnsoppgjøret for 2015

Lønnsforhandlingene for KAs medlemmer starter 16. juni. "Vi har de siste dagene fått en del spørsmål om utbetaling av lønnstillegg for 2015 og presiserer derfor at det ikke skal utbetales tillegg for 2015 før lønnsforhandlingene er ferdige." Det sier forhandlingssjef i KA, Ingrid B. Tenfjord.
Les mer
29/04/2015

Vis tillit til de lokale styringsorganene

"Tillit til de lokale styringsorganene er avgjørende for å styrke engasjement og eierskap blant kirkens medlemmer." Landsrådet i KA vedtok i møte 28. april denne uttalelsen som svar på høring om veivalg for fremtidig kirkeordning.
Les mer
27/04/2015

Velkomen til KA si nye nettside!

Vi er stolte av at vi no endeleg lanserer nye ka.no, og KA sin nye grafiske profil. Vi håper du finn nyttig informasjon og at du finn deg vel til rette her. Velkomen tilbake så ofte du vil:-)
Les mer
Last inn
flere nyheter