Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
25.11.2015

Stortinget vedtar forsterket strategi for kirkebygg!

"Dette er en viktig seier for forvaltningen av norske kirkebygg!" Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA, etter at det på tirsdag ble klart at Stortinget enstemmig vil be regjeringen utarbeide en forsterket strategi for kirkevedlikehold.
Les mer
05.11.2015

Vil styrke kompetansen på arbeidsmiljø

Mandag 9. november arrangerer OU-styret i KA-sektoren og Bispemøtet en fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke. "Med dette vil vi bidra til å styrke kompetansen på arbeidsmiljø i kirken," sier Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA. BI-professor Lars Glasø snakker om destruktiv ledelse og mobbing i arbeidslivet. Preses Helga Haugland Byfuglien innleder om biskopens arbeidsgiver- og tilsynsansvar i kirkelige omstillingsprosesser.
Les mer
05.11.2015

Statsbudsjettet - Hva skjer?

Tirsdag startet forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. KA har deltatt på høring i tre komiteer og følger prosessen.
Les mer
28.10.2015

Nasjonal kampanje for sikring av kunst og kirkeinventar

Kirkerådet og KA lanserer nå en kampanje for å registrere det kirkelige inventaret i Kirkebyggdatabasen. Det er enorme verdier av kunst og inventar i kirkene våre. Når inventaret registreres blir det vanskelig å omsette i det illegale markedet og mindre attraktivt for kriminelle.
Les mer
15.10.2015

Stor fordel med formannskapsmedlem i fellesrådet

«Det er en stor fordel for fellesrådets arbeid om den kommunale representanten også sitter i formannskapet.» Det sier Øystein Dahle i KA. «Vår erfaring er at det er en stor styrke å ha en av kommunens sentrale politikere som medlem. KA får nå mange spørsmål om sammensetningen av fellesråd og har derfor laget et notat som svarer på noen av disse. Dahle presiserer det er kommunen selv som avgjør hvem de vil ha som kommunal representant, men fellesrådet kan gjerne informere om formålet med denne ordningen, og understreke betydningen som kommunens representanten har for gjensidig informasjon og dialog mellom kirke og kommune.
Les mer
07.10.2015

Etterlyser løft for kirkebygg

Regjeringen varslet i Sundvoldenerklæringen at den ville bidra til et nasjonalt løft for kirkebygg. «Det er oppsiktsvekkende at vi etter tre statsbudsjett fortsatt ikke ser spor av en slik satsing.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.
Les mer
05.10.2015

Oppfordrer medlemmer til engasjement

UDI øker nå sine anslag over hvor mange flyktninger som forventes å komme til Norge. Flyktningekrisen i Europa ser ut til å vedvare og vil berøre mange lokalsamfunn over lengre tid. «KA oppfordrer fellesrådene til å være i tett kontakt med kommunen om flyktningesituasjonen.» Det sier administrerende direktør, Frank Grimstad. Dette gjelder både for avklaring av omfanget av ankomst av nye flyktninger, og en mulig samordning av ressursbehov og innsats med kommunen.
Les mer
01.10.2015

To ledige stillinger i KA

KA lyser ut to stillinger – en nyopprettet arkivarstilling tilknyttet IKT-satsingen i Dnk og et vikariat i KAs sekretariat
Les mer
22.09.2015

Positive til løft for kyrkjebygg

Høgre, Frp og KrF er positive til eit løft for kyrkjebygga i åra framover. Det kom fram da kyrkjebyggkonferansen opna mandag 20. september i Narvik.
Les mer
15.09.2015

Har du råd til å la være?

«Søknadene om rentekompensasjon er de enkleste søknadene jeg skriver.» Det sier Håvard J. Russnes, kirkeverge i Notodden. «Vi har også fått rentekompensasjon når vi har finansiert prosjekter med fondsmidler. Da går jo det i pluss for kommunen,» forteller han.
Les mer
11.09.2015

Her utdannes ledere i Den norske kirke

KA gjennomfører nå første del av lederutviklingsprogrammet og 21 deltakere er denne uka samlet i Spania. Gjennom tre samlinger det neste året skal deltakerne få grunnleggende kjennskap til ledelsesfaget og utvikle kompetanse innen de særlige utfordringer kirkelige ledere står overfor.
Les mer
03.09.2015

Reformar i fokus på konsultasjonssamling

"Desse konsultasjonane er veldig viktige i den tida vi er inne i no." Det seier Anders Hovind, nestleiar i MFO, etter at OU-styret har gjennomført konsultasjonssamling på Holmen Fjordhotell tirsdag og onsdag denne veka." Deltakarar i konsultasjonane var dei sentrala partane i KA sitt tariff-område. Presteforeininga (PF) og Fagforbundet TeoLOgane deltok også.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone