Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
31.10.2017

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Endringer i lovgivningen på tros- og livssynsfeltet kan få viktige konsekvenser for KAs medlemmer. På denne siden vil vi samle informasjon som våre medlemmer kan ha nytte av i høringsprosessen.
Les mer
08.12.2017

Seremonikirken brant ned – nå åpner storstua

Nesten åtte år etter at trekirken fra 1862 brant ned, vigsles nye Hønefoss kirke. – Det er krevende når folk som er valgt for å «styrke og nære det kristne livet» plutselig skal bli kirkebyggere, sier kirkeverge Kjetil Gjærde.
Les mer
08.12.2017

Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement

På 80-tallet kopierte vi løpesedler mot atomvåpen mens kirkeledelsen bokstavelig talt lå og sov. I dag er motstanden mot atomvåpen heldigvis en integrert del av det å være kirke.
Les mer
06.12.2017

Marit Halvorsen Hougsnæs blir ny toppsjef i KA

Marit Halvorsen Hougsnæs (57) er ansatt som administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. – Løsrivelsen av Den norske kirke fra stat og kommune har gitt KA en enda viktigere rolle, sier hun.
Les mer
24.11.2017

Fremtidig tros- og livssynspolitikk

Mange er nå i innspurten med å gi høringssvar til Kulturdepartementets høring om trossamfunnslov. Engasjementet har vært upåklagelig. Det er bra, for dette er en viktig høring som legger føringer for mange år fremover.
Les mer
23.11.2017

Presentasjon av høringsnotat tilgjengelig på YouTube

KA har utarbeidet en powerpoint-presentasjon på høringsnotatet. Denne tar for seg bakgrunn for ny lov om tros- og livssynssamfunn, lovforslagets hovedsynspunkter og formål, omtale av lovforslagene som angår direkte Den norske kirke og KAs vurdering av lovforslagene om Dnk. En versjon av foredraget ligger også ute på YouTube.
Les mer
23.11.2017

Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for demokratiet

– Vi jobber ikke i det skjulte. Vi tror at innsatsen til Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for utvikling av kirkedemokratiet. Dette sier leder av nettverket, Geir Mykletun.
Les mer
23.11.2017

Kirken må bli mer relevant

– Kirken presses til å bli mer og mer meningskirke fremfor menighetskirke. Vi må ha ett hovedmål; å være en lokal kirke som er til stede der folk bor. Dette sier spesialrådgiver i KA, Tore Byfuglien. 31. desember har han sin siste dag som fast ansatt i arbeidsgiverorganisasjonen. KA har imidlertid inngått en avtale om fortsatt å kunne bruke Byfuglien til enkeltoppdrag etter nærmere avtale. 
Les mer
21.11.2017

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Fra 1.1.2018 trer ny lovgivning om seksuell trakassering i kraft. Den nye lovgivningen innebærer ikke store endringer for verken ansatte eller arbeidsgivere. Mer informasjon vil komme.
Les mer
15.11.2017

Folkekirken må forankres i soknet, folkekirken er lokal og nær.

Landskonferansen for kirkeverger har vært avholdt i Trondheim. Nesten 200 kirkeverger stiller seg bak følgende uttalelse.
Les mer
15.11.2017

Kirkesikringsprisen til Kirkelig fellesråd i Oslo

– Tusen takk for en pris vi i Oslo er svært stolt over å motta. Takk! Sammen med teknisk stab og enkeltpersoner i Kirkelig fellesråd i Oslo har vi hatt en systematisk gjennomgang av brannsikring i alle våre 65 kirker, 24 av dem verneverdige. Det gjør godt å bli verdsatt for dette arbeidet, sa en stolt kirkeverge i Oslo, Robert Wright.
Les mer
14.11.2017

Landskonferansen for kirkeverger; ledelse i en ny tid

– Kjære kirkeverger! Velkommen til tre dager med faglig påfyll og sosialt nettverk. Begge deler er viktig, ikke minst med alle de endringene vi som kirke står i. Med disse ordene åpnet leder av Kirkevergelaget, Astrid Holmsen Krogh, Landskonferansen for kirkeverger.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone