Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
17.01.2018

Forventer at Grande har en støttende tilnærming til tro og livssyn

– Vi er glade for at vi får en statsråd som vil folkekirken vel og som ønsker at den skal spille en viktig rolle også i fremtiden, sier Frank Grimstad i KA om at Trine Skei Grande blir ny kulturminister.
Les mer
15.01.2018

Uklare signaler om trossamfunnenes rolle og finansiering i ny regjeringsplattform

Jeløya-erklæringen har formuleringer som kan antyde grunnlovsendring om Den norske kirke og endret finansiering av tros- og livssynssamfunn. KA etterlyser avklaring på sentrale punkter.
Les mer
20.12.2017

Flere gode intensjoner, for mange løse tråder

KA er grunnleggende positiv til en gjennomgang av lovgivningen for tros- og livssynssamfunn, og vi støtter intensjonen om en aktivt støttende og likebehandlende politikk på feltet. Dessverre svikter lovforslaget på nettopp disse punktene, i tillegg til at sentrale sider ved lovreguleringen av Den norske kirke er foreslått endret, uten at konsekvensene er tilstrekkelig begrunnet og utredet.
Les mer
19.01.2018

Ja til både likebehandling og særstilling

Grunnloven har en innebygd spenning mellom Den norske kirkes særlige stilling og generell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Det er viktig å få avklart hva de som sitter med makten legger i dette.
Les mer
18.01.2018

«Norske kirker er ikke blitt moskeer»

Terje Tvedt hevder at «kirker ble ombygd til moskeer» som en del av kirkens plan for å importere islam til Norge. Det må han enten dokumentere eller dementere, skriver KAs Frank Grimstad og Mellomkirkelig råds Einar Tjelle i et innlegg i Dagen.
Les mer
12.01.2018

Godt samarbeid krever klare avtaler

De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene er uvurderlige samarbeidspartnere for Den norske kirkes menigheter. Når de nå ber om et enda tydeligere mandat, understrekes behovet for avklarte ansvarsforhold.
Les mer
08.01.2018

Kiste- og urnestandarder skal forebygge vonde opplevelser

Utvalget av kister og urner vil trolig bli større og mer mangfoldig fremover. Nå tar bransjen grep for å sikre kvaliteten på begravelsesmateriellet.
Les mer
05.01.2018

TV-prester er heldigvis ikke ekte prester

Nordmenn er generelt svært fornøyde med sine møter med kirken. Det er fint å huske på når vi nå enda en gang møter en outrert TV-prest.
Les mer
28.12.2017

«Høyt spill med gravplassene»

Regjeringens forslag om at kommunen skal kunne overta gravplassforvaltningen mot kirkens vilje, innebærer at erfaring, kompetanse og arbeidsforhold settes i spill, skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA i et innlegg i torsdagens Vårt Land.
Les mer
22.12.2017

Rådgiver/OU-sekretær søkes

KA søker en rådgiver som kan følge opp OU-styrets arbeid samt annen tariffrelatert rådgivning overfor våre medlemmer.
Les mer
22.12.2017

De som holder jula i gang

Takk til dere som står på for at budskapet oppleves nytt, som trosser dårlig lyd og småprat i benkene, som ser til at stolene blir båret tilbake på plass og at ingen setter seg ned i midtgangen, skriver Frank Grimstad.
Les mer
22.12.2017

«Barns tro må også telle»

15-årsgrense for offentlig tilskudd til trossamfunn kan peke fram mot en religionspolitikk der barns tro blir et ikke-anliggende, skriver Trygve W. Jordheim i KA og Marianne Uri Øverland ved IKO i et felles innlegg i Vårt Land.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone