Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
13.10.2017

Glimt fra lutherske kirkerom

Norske kirkerom er fulle av avtrykk etter Martin Luther. Etter initiativ fra KA vil Vårt Land i noen uker fremover kjøre serien «Glimt fra norske kirkerom» på sin bakside. Hver dag vil en ny kulturhistorisk skatt fra en norsk kirke bli presentert.
Les mer
12.10.2017

Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt kirkebyggene og bygger ned folkekirken

– Regjeringen sier nå i realiteten nei til statlige bidrag til tiltak for å styrke vedlikehold og sikring av kirkebygg. Dette reagerer KA sterkt på, sier administrerende direktør Frank Grimstad.
Les mer
04.10.2017

Invitasjon til ledernettverk

KA starter på nyåret 2018 et nasjonalt ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaringer og utfordringer i lederhverdagen skal stå i sentrum. 
Les mer
04.10.2017

Velkommen til Landskonferansen for kirkeverger

13.-15. november er det igjen klart for landskonferansen for kirkeverger. Konferansen arrangeres annethvert år og er i år lagt til kirkehovedstaden Trondheim. 160 stykker har allerede meldt seg på!
Les mer
03.10.2017

Reformasjon 2017: Seminar om Luther og minoritetene

17. oktober blir det reformasjonsmarkering i Kulturkirken Jakob i regi av KA og Norske Kirkeakademier. Temaet er «Luther og de andre – et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter».
Les mer
28.09.2017

– Lovforslaget svekker soknet

– Jeg er kritisk til at høringsforslaget for ny trossamfunnslov vil tømme soknet for oppgaver og ansvar. Soknet anerkjennes som et eget rettssubjekt, men lovforslaget innebærer at dagens lovregulerte beskrivelse av ansvar og oppgaver oppheves, sier KAs direktør Frank Grimstad.
Les mer
28.09.2017

Skal kirken satse på reiselivet?

– Kirken kan være både et hellig rom og en reiselivsdestinasjon. Jeg tror kirkebygget tåler økt satsing på reiseliv samtidig som det kan beholde sitt særpreg. Dette sier Øystein Dahle i KA.
Les mer
25.09.2017

KA sier nei til et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Etter KAs oppfatning er det uheldig å bruke generelle lovforbud som griper inn i personlig frihet hvis formålet primært er å gi verdimessige signaler.
Les mer
22.09.2017

Prosjektmedarbeider (rådgiver) kommunereform

KA vil utvide vår kapasitet på rådgivning/ opplæring. Vi søker derfor etter en ny medarbeider i en prosjektstilling i 2 år, for å styrke vår prosjektorganisasjon som jobber med sammenslåing av fellesråd som konsekvens av kommunereformen. 
Les mer
19.09.2017

Høye miljøambisjoner for nye Tau kirke

Mandag 18. september ble fire arkitektforslag for ny kirke i Tau sentrum presentert. Strand kirkelige fellesråd har lagt opp til en meget høy miljøstandard for sitt nye kirkebygg.
Les mer
15.09.2017

KA søker etter ny administrerende direktør

KA lyser ut stillingen som toppsjef i organisasjonen.
– KA har fått en stadig viktigere rolle i norsk kirke- og samfunnsliv. Vi håper å finne en administrerende direktør som både vil videreføre og videreutvikle organisasjonen. Dette sier styreleder i KA, Hege Hovland Malterud.
Les mer
14.09.2017

Tidenes oppslutning om Kirkekontroll

– Takk til alle fellesråd som har svart på spørsmål om tilstanden til 1629 kirker. Da svarfristen gikk ut natt til mandag 11. september, var svarprosenten tett opp mot 100%. Aldri før har så mange svar blitt levert, sier prosjektleder Cathrine Lillo-Stenberg.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone