Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
12.02.2016

- Uryddig om finansiering av kirken

"Det er ikke mulig å fremstille privat finansiering som kirkens ønske." Det sier Frank Grimstad i KA intervju med Vårt Land fredag. Grimstad reagerer på regjeringens omtale av framtidig finansiering i lovproposisjonen som nå er lagt frem. Les intervjuet med Grimstad og innlegg av Øystein Dahle og Øyvind Håbrekke her.
Les mer
11.02.2016

Fikk sjeldent innsyn i kirkeskattene

8 stortingsrepresentanter fikk i dag et sjeldent innsyn i de kulturhistoriske skattene som finnes i norske kirkebygg. KA hadde invitert Stortingets energi- og miljøkomitè på besøk hos NIKU for å se arbeidsrommet med bilder fra 443 av landets kirker. Komiteleder Ola Elvestuen (V) satte stor pris på anledningen til å bli mer kjent med de unike verdiene som finnes i kirker over hele landet.
Les mer
10.02.2016

Lier tar grep for kirkeinventaret

Lier kirkelige fellesråd kastet seg på kampanjen for registrering av kirkeinventar. De leide inn en person og fikk hele jobben gjort på tre dager. "God følelse å ha gjort registreringsarbeidet," sier kirkeverge Mette Sønsteby.
Les mer
05.02.2016

Ny relasjon mellom folkekirke og stat

"Reformen er ikke en avslutning av et 500 år langt forhold mellom kirke og stat, men forholdet endrer karakter." Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, i en kommentar til forslaget til kirkereform som Regjeringen i dag har lagt fram for Stortinget.
Les mer
01.02.2016

Utgifter ved kommunesammenslåing skal dekkes

En ny veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at «utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen». Dette er en meget viktig presisering for kirkelige fellesråd som blir berørt av en kommunesammenslåing, og en presisering KA har arbeidet aktivt for, sier spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy i KA.
Les mer
25.01.2016

Går mot forslag om felles lov

En kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov lov vil signalisere at likestillingsproblemer er kjønnsnøytrale, og tilslører det faktum at det fremdeles er kvinner som både individuelt og strukturelt primært er de som blir utsatt for diskriminering med bakgrunn i kjønn. Det uttaler KA i sin høringsuttalelse til forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov.
Les mer
21.01.2016

Om kirkeasyl

Tre asylsøkere har i dag gått i kirkeasyl i Sør-Varanger. KA vil anta at flyktningesituasjonen vil kunne medføre at spørsmålet om kirkeasyl vil kunne bli aktualisert. Når noen søker tilflukt i en kirke så vil dette utfordre den lokale kirke på en rekke måter. Et utvalg nedsatt av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke la i 2014 fram en betenkning om kirkeasyl. Dette er et ressursdokument som omtaler mange av de spørsmål som aktualiseres ved kirkeasyl. Mellomkirkelig råd har presisert at de ikke ønsker kirkelige fastsatte retningslinjer for kirkeasyl.  
Les mer
15.01.2016

Stina Hansteen Solhøy disputerer i dag

I dag forsvarer spesialrådgiver i KA, Stina Hansteen Solhøy sin doktoravhandling. Avhandlingen analyserer politisk debatt om grensedragningen mellom diskrimineringsvern og likestillingspolitikk på den ene siden, og privatliv/trossamfunn på den andre, slik denne debatten har pågått gjennom førti år. 
Les mer
12.01.2016

KA kurser 3000 fellesrådsmedlemmer

Da har startskuddet gått. En kursmaraton som skal gi 3000 nyvalgte fellesrådsmedlemmer opplæring er i gang. Tromsø og Asker og Bærum var i går de to første prostiene i en lang rekke. I løpet av de to neste månedene holdes det 67 kurs som skal gi alle landets fellesråd opplæring.
Les mer
07.01.2016

Presenterer innspill for verneverdige håndverksfag

KA har utformet et innspill til styrking av små og verneverdige håndverksfag. Innspillet presenteres i dag for et eget utvalg som er nedsatt for å arbeide med immateriell kulturarv og verneverdige fag. Utvalget ledes av Kirsti Kolle Grøndahl og arbeidet er en del av regjeringens gjennomgang av yrkesopplæringen.
Les mer
07.01.2016

Ta to steg fram!

"Om menighetene i Den norske kirke trer tilbake fra sykehjemmene, skolegudstjenestene og sin rolle i sorg og kriser, er det ikke Den norske kirke som mister «privilegier». Det er det store fellesskapet som mister noe vi har sammen." Det skriver Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef i KA, i en artikkel på Verdidebatt.no. Håbrekke peker på Grunnlovens §16 som både sikrer trosfriheten og Den norske kirkes spesielle stilling. Du kan lese hele artikkelen her.
Les mer
17.12.2015

Mange vil ha KAs Kirkebyggstyring

«Salget går unna!» Det sier Harald Ringstad, seniorrådgiver i KA, etter at KAs Kirkebyggstyring nå har vært tilgjengelig siden i vår. «Det er allerede om lag 130 kirker som er inne i systemet. Flere er på vei inn og om kort tid vil vi ha de fleste store byene med på laget,» sier en entusiastisk Ringstad.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone