Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
23.03.2017

Bred skolering av kirkelige ledere

«Her har jeg lært mye jeg har bruk for i mitt daglige arbeid som kirkeverge.» Det sier en fornøyd Gunhild Blåsmo Aronsen, kirkeverge i Kvæfjord, etter å brukt tre dager på KAs grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet.
Les mer
17.03.2017

"Arkitektur og utsmykning er strategisk viktig"

«Jeg er overbevist om at arbeidet med kirkebygget, arkitektur og utsmykning er noe av det strategisk viktigste Den norske kirke kan arbeide med.» Det sa fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i sitt foredrag på Kirkerådets kulturkonferanse i går.
Les mer
03.03.2017

Forventer rask oppfølging fra regjeringen

«Det er viktig at regjeringen nå raskt følger opp Hippe-utvalgets forslag om kompensasjon for ideelle aktører sine historiske pensjonskostnader.» Det sier Øystein Dahle i KA.
Les mer
03.03.2017

Ledere invitert til lokalkirkelig nettverksmøte

En arbeidsgruppe har nå invitert 27 ledere av kirkelige fellesråd til nettverksmøte for å drøfte organisering av lokalkirkelige interesser i Den norske kirke. «Et positivt initiativ fra fellesrådslederne,» sier Frank Grimstad i KA.
Les mer
20.02.2017

Feil om KA fra NTB

KA har ikke oppfordret våre medlemmer til å ansette papirløse immigranter. NTB har ved en feil i dag opplyst om at vi har gått ut med en slik oppfordring. Bakgrunnen er biskop emeritus Tor B. Jørgensens oppfordring til kirken og KA om å bidra til å ansette papirløse innvandrere.
Les mer
17.02.2017
KA-bloggen uke 7

Utsettelse uten grunn

Kulturministerens begrunnelse for å utsette satsingen på kirkebygg holder ikke. På tvers av ulikt forhold til tro må vi legge bort berøringsangsten og se at kirkene er vår felles historie og nasjonal kulturminnearv av stor betydning.
Les mer
31.01.2017

Ny vigselsliturgi - Arbeidgivers ansvar

Ny vigselsliturgi for likekjønnede gjelder fra 1. februar 2017. Likekjønnede par har samme rett som ulikekjønnede til å inngå ekteskap i sin lokale kirke.
Les mer
26.01.2017

Kirkemøtet 2017 er i gang

Kirkemøtets forhandlinger begynner torsdag morgen. Årets tema er nåde. Du kan følge forhandlingene direkte og lese saksdokumentene på kirken.no.
Les mer
18.01.2017

Positiv respons på ledernettverk

"Det er tydelig at vi møter et behov ved å invitere til ledernettverk. Responsen har vært overveldende positiv." Det sier prosjektleder Torbjørg Aalborg etter at KAs to nye ledernettverk nå er fulltegnet.
Les mer
18.01.2017

- Lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd

"Dette lovar godt for eit livskraftig og sterkt landsråd i KA dei neste fire åra." Øystein Dahle deltok i går på det siste i serien av kontaktmøte før landsrådet i april.
Les mer
16.01.2017

Fri folkekirke?

På ka.no har vi nå etablert KA-bloggen hvor adm.dir. Frank Grimstad og andre medarbeidere i KA vil bidra med ukentlige refleksjoner om aktuelle spørsmål. Her kan du nå lese Frank Grimstads refleksjoner ved inngangen til et nytt år som kjennetegnes av kirkereform og reformasjonsjubileum
Les mer
16.01.2017

Særavtalene i havn

Særavtaleforhandlingene på KA-sektor er i havn. Særavtale for kirkelige stillinger ble fullført torsdag og dermed var den siste av særavtalene ferdigforhandlet. Avtalene om reiseregulativ, arbeidstøy, ledere og barnehager ble landet før jul.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone