Tariff 2021

Informasjon om årets lønnsoppgjør vil bli fortløpende oppdatert her.

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke finner sted 30. august. Det vil i forkant av dette utveksles krav og tilbud elektronisk. Oppgjøret var opprinnelig berammet til 21. og 23. juni, men er etter arbeidstakerorganisasjonenes ønske utsatt på grunn av streiken på kommunesektoren.

Hovedtariffoppgjøret for organisasjonsmedlemmene på KA-sektoren er berammet til 10. september.

Arbeidsgiverkonferanser for valgte og ansatte ledere i Den norske kirke ble avholdt 5. og 7. mai. Organisasjonsmedlemmene på KA-sektoren hadde tilsvarende konferanse 20. mai.

Som økonomisk grunnlag for oppgjøret legger partene til grunn TBS-rapporten for KA-området 2021. Et partssammensatt utvalg har også jobbet med problemstillinger knyttet til lønnsgruppe 4B, og har avlagt rapport fra dette arbeidet.

Dette tariffnotatet beskriver utgangspunktet for årets oppgjør. Alle virksomheter på sektoren hadde frist til 24. mai med å svare på spørsmålene som stilles der.

Powered by Cornerstone