Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2020 – 30.04.2022

Det skal forhandles om ny avtale gjeldende fra 01.05.2022, høsten 2022.

For gjeldende lønnstabeller, se lenker under "Relaterte dokumenter" samt nedenfor.

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerksom på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») har en egen HTA. Vi presiserer at avtalen inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for enten rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) eller for fellesråd/menighetsråd.

I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelser som gjelder kun for rDnk er kursivert. Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser/kapitler som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd/menighetsråd, angitt en forklarende setning om dette.

Klikk her for å lese og laste ned den oppdaterte hovedtariffavtalen.

Veileder for lønnsgruppe 4B

Gjeldende lønnstabell for fellesråd/menighetsråd (pr. 01.01.2022)

Gjeldende lønnstabell for rDnk (pr. 01.05.2021)

Stillingskoder til ny lønnsgruppe 4B pr. 01.01.2022 (fellesråd/menighetsråd)

Blant endringene som ble gjort i denne avtalen, er fjerning av de fem laveste lønnsalternativene for stillingskodene for prester i rDnk, slik at tidligere alternativ 6 nå er alternativ 1. Informasjon om alle endringer i forhold til forrige avtaleperiode samt iverksetting av forhandlingsresultatet er gitt i rundskriv 04/2021. Der hvor det gjelder egne eller supplerende bestemmelser i kapittel 1 for virksomheter i Oslo som tidligere fulgte Oslo kommunes Dok. 25, er dette markert med symbolet  ved det aktuelle punktet/den aktuelle paragrafen.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Parter:
Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen.
Følgende 22 arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen pr. 01.05.2021:
Akademikerforbundet
Arkitektenes fagforbund
Creo
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig Undervisningsforbund
Lederne
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Sykepleierforbund
Parat
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet
 

 

Powered by Cornerstone