Lederrekruttering: Amrop Delphi

KAs avtale med konsulentfirmaet Amrop Delphi gir våre medlemmer tilgang på bistand ved rekruttering til lederstillinger.
Lederrekruttering: Amrop Delphi

Amrop Delphi er et av de ledende rekrutteringsselskaper i Norge. Det ble opprinnelig etablert i 1986 under navnet Delphi Consulting. Siden 1.1.2017 ble det en del av Amrops internasjonale partnerskap som er representert i 54 land.

Amrop Delphi har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning.

Seniorkonsulent Randi Flugstad (bildet) i Amrop Delphi er ansvarlig for oppdrag som inngås med KA eller KAs medlemmer. Hun har 20 års erfaring med lederrekruttering til offentlig og privat sektor samt organisasjonslivet, og hun kjenner godt til både kirkelig og kommunal sektor.

Avtalen omfatter bistand til følgende tjenester:

  • Helhetlige rekrutteringsoppdrag – bistand i hele prosessen fra virksomhets- og stillingsanalyse, utarbeidelse av annonse og vurdering/intervjuer/testing av kandidater, eventuelt også aktivt søk etter kandidater
  • Enkeltkandidatvurdering i rekrutteringsprosesser som håndteres av virksomheten selv (tester, intervjuer, referanseinnhenting, vitnemåls – og/eller kredittsjekk mv)
  • Vurdering av ledergrupper / Oppfølging av ledere og/eller ledergrupper – vurdering av kompetanse og samspill

Det inngås kontrakt om hvert enkelt oppdrag.

For nærmere opplysninger om hvilke tjenester Amrop Delphi kan tilby, honorar og øvrige betingelser mv. kontakt Randi Flugstad på e-post eller telefon 905 84 138/23 33 27 70 og vis til KA-avtalen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone