Lederrekruttering: Amrop

KAs avtale med konsulentfirmaet Amrop gir våre medlemmer tilgang på bistand ved rekruttering til lederstillinger.
Lederrekruttering: Amrop

Amrop er et av de ledende rekrutteringsselskaper i Norge. Det ble opprinnelig etablert i 1986 under navnet Delphi Consulting. 1. januar 2017 ble det en del av Amrops internasjonale partnerskap som er representert i 54 land.

Amrop har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning.

Randi Flugstad (bildet) er partner i Amrop og ansvarlig for oppdrag som inngås med KA eller KAs medlemmer. Hun har 20 års erfaring med lederrekruttering til offentlig og privat sektor samt organisasjonslivet, og hun kjenner godt til både kirkelig og kommunal sektor.

Avtalen omfatter bistand til følgende tjenester:

  • Helhetlige rekrutteringsoppdrag – bistand i hele prosessen fra virksomhets- og stillingsanalyse, utarbeidelse av annonse og vurdering/intervjuer/testing av kandidater, eventuelt også aktivt søk etter kandidater
  • Enkeltkandidatvurdering i rekrutteringsprosesser som håndteres av virksomheten selv (tester, intervjuer, referanseinnhenting, vitnemåls – og/eller kredittsjekk mv)
  • Vurdering av ledergrupper / Oppfølging av ledere og/eller ledergrupper – vurdering av kompetanse og samspill

Det inngås kontrakt om hvert enkelt oppdrag.

For nærmere opplysninger om hvilke tjenester Amrop kan tilby, honorar og øvrige betingelser mv. kontakt Randi Flugstad på e-post eller telefon 905 84 138 og vis til KA-avtalen.

Les mer om Amrop her.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone