Individuelle stipend til ulike kompetansetiltak for ansatt i kateketstilling

Ordningen gjelder primært for kateket/menighetspedagog i kateketstilling.

Vi gjør oppmerksom på at ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler dessverre ikke er støtteberettiget på denne tilskuddsordningen. Dette er fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring som forvaltes av bispedømmene og den lokale arbeidsgiver. 

Søknadsfrist er 1.april 2020. 

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge innen 01.juni 2020.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som større kurs og konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. 

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
  • Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert.
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Søknadsprosedyre:

  • Skriv en søknad som inneholder: Prosjektbeskrivelse, budsjett, arbeidsgivers anbefaling og evt. bekreftelse på permisjon. Kontonummer til tilskuddsmottaker (arbeidsgiver).
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen.
  • Send på mail til: eldbjorg.ekre@ka.no

Spørsmål kan rettes til:

- Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, telefon: 41610918

- Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, telefon: 952 49 934

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone