Veiledning i lederjobben

KAs lederveiledning er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon.
Veiledning i lederjobben

Opplever du å ha en krevende og ensom jobb? Har du behov for et sted der du kan få hjelp til å løfte blikket? Kan du ønske deg et fortrolig rom for samtaler om utfordringer du står i?

KA tilbyr nå lederveiledning med Linn Maria Kierulf (bildet). Veiledningen er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon. Det er et sted der du i konfidensialitet kan løfte frem vanskeligheter du ønsker å drøfte med en annen i tillit.

Veiledningen er ikke sjelesorg, men følger en systemisk veiledningstradisjon der man er opptatt av å kartlegge kommunikasjon og samhandling mellom personer og organisasjoner og finne ut av hvilken påvirkning de utøver på hverandre.

Linn Maria Kierulf kjenner godt til utfordringer i kirkelig og frivillig virksomhet. Veiledningen er ikke et sted for å drøfte konkrete personalsaker e.l., men et sted der du kan reflektere rundt din egen rolle og følelser i møte med krevende oppgaver. Eksempler på utfordringer og temaer som kan tas opp i en veiledningssamtale:

  • Bearbeiding av egne følelser og reaksjoner etter å ha stått i krevende saker
  • Usikkerhet i møte med medarbeidersamtaler eller andre personalsamtaler.
  • Samtaler om krysspress eller jobbmessige og etiske dilemmaer
  • Bearbeiding av ulike reaksjoner og tilbakemeldinger du har fått fra medarbeidere eller samarbeidspartnere

Linn Maria Kierulf er en trygg og lyttende samtalepartner som stiller åpne spørsmål, støtter eller utfordrer. Veiledersamtalen skal styrke refleksjon over egen lederadferd og kan bidra til at du ser situasjoner du står i på en annen måte. Det er taushetsplikt i veiledningen, og det som deles der vil ikke komme videre.

Kierulf har bred erfaring fra gruppe- og individuell veiledning. Hun har vært ansvarlig for veiledningen på KAs lederutviklingskurs, samt hatt enkeltoppdrag i veiledning av daglig ledere og kirkeverger. Kierulf er KAs ressursperson i arbeidet med konflikthåndtering og arbeidsmiljøveiledning. Hun har vært ansatt i KA siden 2007. Hun er utdannet veileder og familieterapeut fra VID (tidl. Diakonhjemmet høgskole), og cand.philol med kristendomskunnskap og psykologi fra Universitetet i Oslo. 

Veiledningen foregår i KAs lokaler, men kan også avtales gjennomført andre steder (da tilkommer eventuelle reiseutgifter for veileder). Det kan også være aktuelt med veiledning via Skype der reiseavstanden er lang.

KA tilbyr nå en pakke på 5 stk. veiledningstimer (60 minutter) for 4.000 kroner + mva. Etter disse 5 timene evalueres det, og man kan avtale ytterligere veiledning.

For mer informasjon, eller avtale om veiledning ta kontakt med KA v/ Linn Maria Kierulf på e-post eller på tlf 932 47 002. Referanser kan oppgis.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone