Andre søknader til kompetanseutviklingstiltak for kateketer og menighetspedagoger

Søknader til kompetanseutviklingstiltak for kateketer og menighetspedagoger skal primært utformes innenfor de eksisterende ordningene for dette.

I særskilte tilfeller kan det likevel bevilges midler til tiltak som ikke passer inn i noen av ordningene. 

Slike søknader sendes til helene.horsfjord@ka.no med kopi til kf@kufo.org . Merk søknaden «Andre søknader til kompetanseutvikling for kateketer» i emnefeltet.

Spørsmål kan rettes til Helene Horsfjord i KA, helene.horsfjord@ka.no, tlf 476 24 305 eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, harald@kufo.org, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist 1. april 2016.  

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone