Tariff 2017 (Kirkerådet/bispedømmerådene)

29. november 2016 ble partene på KA-sektoren enige om hvilket avtaleverk som skal gjelde for arbeidstakere som ble overdratt fra staten til rettssubjektet Den norske kirke/Kirkerådet 1. januar 2017.

Ettersom det ikke forelå partsforhold før lovendringen trådte i kraft ved årsskiftet, ble avtalene først signert 3. januar.

Avtaleverket består av gjeldende Hovedavtale og Hovedtariffavtale på KA-området samt en tilleggsavtale med enkelte særbestemmelser til hver av avtalene.  Partene ble videre enige om å prolongere gjeldende arbeidstidsavtale for prester og proster (lederavtalen) fram til 30.06.17.

Avtaleverket er tilgjengelig her (Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen).  

Avtalene som gjelder for Kirkerådet/bispedømmerådene vil dessuten bli trykket som egne særtrykk. De er ventet ferdige medio januar 2017. Trykksakene kan bestilles via KAs nettbutikk.  

For nærmere informasjon, kontakt:

Spesialrådgiver Marianne T. Brekke
Forhandlingsleder Marianne Liaklev
Direktør Ingrid B. Tenfjord

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone