Enkle tips om mediehåndtering

Veiledende sjekkliste for kontakt med journalister.
 • Vær i utgangspunktet vennlig, høflig og imøtekommende.
 • Journalisten er (i de aller fleste tilfeller) ikke ute etter å ta deg, men ønsker svar på spørsmål.
 • Husk at all kontakt med pressen er en mulighet til å synliggjøre virksomheten og deg som leder og/eller fagperson.

Innledningsvis i samtalen:

 • Noter journalistens navn, e-postadresse og hvilket medium vedkommende representerer.
 • Avklar hva spørsmålene handler om (og sett journalisten i kontakt med rett person dersom det ikke er deg).
 • Presiser hva du selv har kompetanse på eller ansvar for.
 • Si at du ringer tilbake dersom du er opptatt eller trenger tid til å områ deg.
 • Be om sitatsjekk. Avtal frister for oversending av sitater og for når du må svare.

Under intervjuet:

 • Ta deg god tid, ikke la deg stresse.
 • Dersom journalisten stiller spørsmål ut fra feil/sviktende premisser, forsøk å forklare hvordan ting henger sammen.
 • Svar på det du kan svare på.
 • Ikke si noe som ikke er sant.
 • Ikke tenk høyt sammen med journalisten  svar så konsist som mulig.
 • Forklar hvorfor dersom du ikke kan svare (f.eks. taushetsplikt).
 • Ikke gi svar som du ikke er sikker på. Tilby deg å sjekke nærmere og ringe tilbake.

Etter intervjuet:

 • Dersom du etter intervjuet kommer på noe viktig som du glemte å si eller tenker at noe kom veldig skjevt ut, send gjerne en kort e-post der du utdyper og/eller presiserer (men ikke skriv langt!).
 • Følg opp sitatsjekken slik dere er blitt enige om.

LES OGSÅ: Tre stikkord for profesjonell mediehåndtering

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone