ENDRINGER I TROSSAMFUNNSLOVEN:

– Fornøyd med at regjeringen har lyttet

– Vi er fornøyde med at regjeringen har lyttet til innspill fra oss og mange andre aktører på tros- og livssynssektoren, sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KA
Publisert: 25/06/2024
Regjeringen skroter ideen om 500 medlemmer som minstekrav for tilskudd som tros- og livssynssamfunn.

– Vi er fornøyde med at regjeringen har lyttet til innspill fra oss og mange andre aktører på tros- og livssynssektoren, sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr.

Regjeringen la tirsdag fram sitt endelige forslag til endringer i tros- og livssynssamfunnsloven. I et forslag som ble sendt på høring i fjor, varslet regjeringen endringer på tre punkter:

  • Økt krav til antall medlemmer for å få offentlig tilskudd – fra 50 i dag til 100, 300 eller 500. Her har regjeringen nå landet på 100. Både KA og andre høringsinstanser pekte på at et høyt minstenivå i antall medlemmer ville ramme flere trossamfunn på en urimelig måte. Trossamfunn som har minst 100 medlemmer når lovendringene trer i kraft 1. januar 2026, vil få tilskudd så lenge de har minst 75 medlemmer.
  • Likestilling i styrende organer. Her landet regjeringen på aktivitetskrav, altså at trossamfunnet må jobbe for minst 40 prosent av hvert kjønn, men at det ikke er et absolutt krav.
  • I tillegg dropper regjeringen et punkt om at tros- og livssynssamfunn som «motarbeider den demokratiske styreformen», kan nektes tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven. KA var blant dem som problematiserte dette i høringen, med henvisning til at bestemmelsens uklarhet.

– Nå håper vi Stortinget slutter seg til regjeringens forslag og samtidig understreker betydningen av videre dialog og konstruktivt samarbeid med tros- og livssynssamfunnene, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone