Kurshøsten nærmer seg – er du påmeldt?

Eldbjørg Leinebø Ekre (t.v.) og Linn Maria Kierulf ønsker velkommen til kurs i høst. Foto: KA
Publisert: 22/05/2024
Høsten byr på kurs for både ledere og andre ansatte, både i KA-regi og OU-regi. Sjekk hva som finnes for deg.

Selv med en måned igjen til sankthans og full sommervarme ute, er det høstens kursprogram som opptar enkelte KA-ansatte mest for tiden.

Eldbjørg Ekre Leinebø planlegger kurs for flere ansattgrupper:

Fagdag for kontoransatte (Drammen 11. september): Fagdagen legger opp til faglige input, arbeid med case og samtaler i grupper og i plenum. Vi tar sikte på å være innom spørsmål rundt saksbehandling, regnskap, arkiv, offentlighetslov, kirkens fellessystemer m.m.

Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon (12.-13. september, Drammen): Målet med kurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, samtidig som vi bygger opp under en kirkelig yrkesidentitet.

Innføringskurs for ansatte innen undervisning og diakoni (16.-18. september, Oslo): For alle som er ny eller relativt ny i jobben. Kurset har tre hovedtemaer: Den norske kirke som arbeidsplass, yrkesutøvelsen og menighetspedagogiske og diakonale tema.

I tillegg gjennomføres «Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke» for andre gang, med oppstart i november. Studiet er et samarbeid mellom KA og VID. Kurset er særlig innretta for deg som er fagleder for kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni, og som vil lære mer om generell ledelse, fagledelse, samskaping, planarbeid og innovasjon. Prester og organisasjonsansatte kan også delta, og studiet tar utgangspunkt i praksisfeltet.

Linn Maria Kierulf jobber primært med kurs for ledere:

KAs lederutviklingsprogram, med første samling på Granavolden 23.-27. september, er for ledere med personalansvar. Det arrangeres i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole og varer i til sammen tre uker. Foreleserne tar utgangspunkt i teori om ledelse generelt og verdibevisst ledelse spesielt. Kursdeltakerne kommer med sine erfaringer og levd liv og det brynes mot teorien foreleserne gir.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet går over to tredagerssamlinger (vår og høst), og første samling for nytt kull er i Oslo 21.-23. oktober. Kurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet, innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

For øvrig er det i år også landskonferanse for kirkeverger i Lillehammer 4.-6. september, nettverkssamling for kirkebyggforvaltere 25.-26. september i Stavanger og 40-timers HMS-kurs i Oslo i november og desember.

Andre kurs i KA- eller OU regi i høst:

En ny runde med Rammer og regler for arbeidsforholdet (OU2), KAs arbeidsrettsdag (11. november), regnskapskurs og LIM-dag (likestilling, mangfold og inkludering) for Den norske kirke (24. oktober) vil bli publisert i kurskalenderen fortløpende.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone