Stor oppslutning om digitalt lederforum

Foto: Kirkerådet
Publisert: 02/05/2024
Om lag 300 personer deltok på premieren på «Lederkraft», som er et samarbeid mellom Kirkerådet, KA og Bispemøtet.

– Det er viktig å kunne samles litt oftere enn vi får til fysisk, og det er veldig gøy at så mange deltok på første samling.

Det sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr, etter premieren på Lederkraft torsdag morgen.

For ledere med arbeidsgiverfunksjoner

Lederkraft er et samarbeid mellom Kirkerådet, KA og Bispemøtet. Tiltaket følger opp de bispedømmevise «Sammen om å lede»-samlingene for proster og kirkeverger. Disse har vært gjennomført det siste året for å utvikle lederkompetanse på flere felt og reflektere rundt blant annet samledelse.

Målgruppen for Lederkraft er ledere som har arbeidsgiverfunksjoner i Den norske kirke: Kirkeverger, proster, stiftsdirektører, personalsjefer og daglige ledere.

– Interesse for felles input

På det meste var 264 brukere til stede under første utgave av Lederkraft. Bak mange av disse satt flere sammen, slik at anslagsvis 300 personer deltok.

– Dette viser at det er interesse for felles faglig input i et forum der man også kan drøfte aktuelle tema med andre ledere. Jeg håper at et slikt digitalt lederforum kan bidra til å bygge fellesskap og tillit mellom kirkelige ledere på tvers av arbeidsgiverlinjer, sier Marit Brandt Lågøyr.

Én gang i måneden

Lederkraft vil arrangeres på Teams én gang i måneden og vare en time. Forumet vil ha ulike tema knyttet opp til den konkrete lederhverdagen, med en innledning fra en ekstern eller intern foredragsholder og mulighet til å stille spørsmål.

I den siste delen deles alle deltakerne inn i grupper bispedømmevis, der det vil være mulig å diskutere og dele erfaringer og råd.

Neste utgave av Lederkraft finner sted torsdag 6. juni.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone