5 tips til en god start med nytt kommunestyre

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det til sammen 9.344 kommune-/bystyrerepresentanter i Norge etter valget i 2019. 67 av disse er medlem av Bergen bystyre. Foto: Nina Blågestad/Bergen kommune
Publisert: 07/09/2023
Nå kan du bestille den nye utgaven av heftet «Kirke og kommune», som alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter bør få i hånden så fort som mulig.

Kommunevalget nærmer seg veldig, og utfallet har mye å si for lokalkirkens rammevilkår og rolle de kommende fire årene. Derfor er det viktig at politikerne raskt blir kjent med kirken, hva den trenger og hva den bidrar med.

Marit Brandt Lågøyr og Jens A. Bjelland fra KAs avdeling for politikk, ledelse og innovasjon avholdt nylig et webinar med tips til hvordan fellesrådsmedlemmer og kirkeverger bør agere overfor de nyvalgte kommunestyremedlemmene. Du kan se opptak av webinaret nederst i denne saken eller her: «Hvordan sikre kirkens plass i ny politisk plattform?»

Duoen har også laget denne huskelisten for kirkeverger og fellesrådsmedlemmer:

  1. Send en tekstmelding, messengermelding eller e-post til medlemmene av det nye kommunestyret og gratuler. Be dem huske kirken når politisk plattform skal forhandles.
  2. Bestill heftet om «Kirke og kommune» i like mange eksemplarer som det er medlemmer i kommunestyret der du bor. Du kan bestille heftet her. Utsending vil skje innen utgangen av september.
  3. Ta kontakt med kommunen og be om å få delta i opplæringen av nye folkevalgte. Bruk foilene fra KA som utgangspunkt. Del ut «Kirke og kommune» til alle kommunestyremedlemmene, slik at de kan lese om de tette båndene mellom kommune og kirke, om kommunestyrets ansvar for kirkens økonomi og om hva kirken kan bidra med for å gjøre lokalsamfunnet bedre.
  4. Vær i aktiv dialog med de politiske kontaktene du har. Tilby deg å sende utkast til tekst til politisk plattform. Ta utgangspunkt i kirkens rolle i lokalsamfunnet og hvilke utfordringer kirken kan bidra til å løse.
  5. Skriv gjerne et innlegg i lokalavisa der du sier noe om hvordan kirka ønsker å bidra til at lokalsamfunnet blir bedre de neste fire årene. Hovedbudskap: «Vi vil spille på lag, bruk oss gjerne!»

Les mer om forholdet mellom kirke og kommune og hva det betyr for deg som kirkeverge eller fellesrådsmedlem her.

Bestill «Kirke og kommune» til dine kommunestyremedlemmer.

Her kan du laste ned Powerpoint-presentasjon som du kan tilpasse og bruke i møte med kommunestyret: fullversjon bokmål – kortversjon bokmål fullversjon nynorsk – kortversjon nynorsk

SE OPPTAK AV RELEVANT WEBINAR HER:

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone