Håndboka kommer snart – 3.000 er allerede bestilt

Martin Stærk er med i redaksjonskomiteen for den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Foto: KA
Publisert: 24/08/2023
Ny «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» går snart i trykken. Den er tynnere enn tidligere utgaver, men desto mer spisset mot rollen som rådsmedlem.

– Vår erfaring er at de fleste ønsker en fysisk bok som de kan slå opp i og gjøre notater i. Derfor lager vi også i år en trykt håndbok for alle lokalkirkelige rådsmedlemmer, sier redaksjonsmedlem, spesialrådgiver og tidligere kirkeverge Martin Stærk.

Han understreker at boka vil bli gjort tilgjengelig som pdf helt gratis, slik at de som ønsker å spare penger og papir får tilgang på den samme informasjonen.

9.000 var for få

Årets «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» er litt kortere enn den forrige utgaven var. Den er også noe mer spisset mot vervet som rådsmedlem. For å holde sidetallet nede og ikke skli ut i for mange detaljer, er «ekstramaterialet» tilgjengelig via QR-koder. I pdf-versjonen er disse kodene også trykkbare som linker. Dette gjelder for eksempel lovtekster.

Til forrige rådsperiode ble det trykt opp 9.000 eksemplarer av håndboka, noe som viste seg å være for få ut fra etterspørselen. Årets bok er foreløpig forhåndsbestilt i 3.000 eksemplarer.

Samarbeid mellom KA og Kirkerådet

For å være sikker på å få de antall eksemplarer som fellesrådet og menighetsrådet ønsker, må bestillingen være gjort innen 19. september.

Ved bestilling senest søndag 27. august spanderer KA portoen.

Bestill «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» her.

Håndboka er et samarbeid mellom KA og Kirkerådet. Redaksjonen har bestått av Martin Stærk og Øystein Dahle fra KA og Andreas Henriksen Aarflot og Ingeborg Dybvig fra Kirkerådet.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone