Velkommen til «Sammen om å lede»

Illustrasjonsfoto: TK Film/KA
Publisert: 29/05/2023
Høsten 2023 og våren 2024 arrangeres det en ny runde i alle bispedømmer. Initiativtakere er Norges kirkevergelag, KA, Kirkerådet og Bispemøtet.

Målet med Sammen om å lede er å bygge en felles ledelseskultur i lokalkirken og fremme samarbeid. Kurset er blitt arrangert flere ganger siden starten i 2006, og i år er det utviklet en ny versjon med nytt materiale, tilpasset dagens virkelighet.

Målgruppen er alle proster og kirkeverger, samt sentral stab ved bispedømmekontorene. Alle må huske å melde seg på gjennom KAs kursportal:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone