REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten

Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Publisert: 11/05/2023
Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.

«Ettersom den kommunale deflatoren hensyntar på makronivå bl.a. energipriser, kompenseres kommunene for økte kostnader i egen organisasjon og i ivaretakelse av deres ansvar for å dekke bl.a. driftsutgifter for kirkene», heter det i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, fremlagt torsdag formiddag.

I klartekst betyr dette at kommunene får mer penger for å kompensere for pris- og lønnsveksten. Et premiss fra regjeringens side er at kommunene følger opp med økt tilskudd til lokalkirken.

– Løpende dialog med departementet

– Vi er veldig glade for at regjeringen understreker kommunenes finansieringsansvar for kirken og at dette følges opp med friske midler i revidert nasjonalbudsjett. Dette bidrar til at lokalkirken kan opprettholde aktiviteten, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i Hovedorganisasjonen KA.

– Vi setter stor pris på at Kjersti Toppe har fått gjennomslag for dette i regjeringen. Vi har god og løpende dialog med departementet om kirkeøkonomien, ikke minst gjennom en kartlegging av de økte strømutgiftene som vi gjorde på oppdrag derfra tidligere i år.

Regjeringen foreslår også et økt rammetilskudd til Den norske kirke nasjonalt (Kirkerådet/rettssubjektet) på 51 millioner kroner, tilsvarende pris- og lønnsjustering.

– Dette er kjærkomment, sier Marit Brandt Lågøyr.

Mer penger til hjelptelefoner

Helsedepartementet foreslår å styrke tilskuddsordningen «Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester» med 25 millioner. Ordningen retter seg primært mot ideelle organisasjoner og kommuner som driver telefon-/chattetjenester for mennesker med vansker knyttet til psykisk helse, rus og vold.

Økningen berører blant andre Kirkens SOS, som fra og med i år mister sin faste plass i statsbudsjettet og i stedet må søke penger fra en pott som Helsedirektoratet forvalter. Det er denne potten som nå økes.

– For våre brukere er det kjempeviktig og kjempebra at regjeringen styrker innsatsen innen rus og psykisk helse, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS til Vårt Land.

– Det er mange mennesker i Norge som sliter, og at hjelpetilbud for disse gruppene styrkes, er godt, sier Heimdal, som samtidig har mange spørsmål til hvordan innretningen på tilskuddsordningen blir.

Prisjustering for studieforbundene

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett inneholder også en prisjustering av tilskuddet til studieforbundene, der K-stud (Kristelig studieforbund) er en av aktørene.

 Revidert statsbudsjett er et signal på regjeringen anerkjenner at studieforbundene er en viktig drivkraft for læring i frivillig sektor, sier generalsekretær i Vofo (Voksenopplæringsforbundet), Stian Juell, til egen nettside.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone