Frivilligheten kan søke om strømstøtte for januar, februar og mars

Strømstøtteordningen for frivilligheten er nå åpnet for perioden januar-mars 2023. Enheter i misjonsorganisasjonen Normisjon er blant dem som kan søke. Bildet er fra MER-konferansen, som er organisasjonens årlige inspirasjonssamling for ansatte og frivillige. Foto: Normisjon/Håkon Johannes Slettevold
Publisert: 19/04/2023
Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, samt frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke.

Onsdag åpnet Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsportalen der frivillige lag og organisasjoner kan søke om strømstøtte for perioden januar-mars 2023. Ordningen innebærer dekning av 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Søknadsfrist er onsdag 24. mai klokken 13.00.

Ordningen gjelder for virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret. Også virksomheter der «eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret» kan søke.

I tillegg gjelder ordningen for virksomheter som «hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten». Her er «frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats» eksplisitt omtalt.

Les mer om kriteriene og ordningen her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone