Nå skal Kirkebyggdatabasen fornyes

Den nye løsningen for Kirkebyggdatabasen skal inneholde verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Her sjekkes vinduer på Holmsbu kirke i Asker. Foto: KA
Publisert: 23/02/2023
Anskaffelsen av en ny løsning for Kirkebyggdatabasen er ute på Doffin. Et komplett system for forvaltning, drift og vedlikehold skal på plass.

Anskaffelsen vil omfatte ny teknisk løsning for dagens Kirkebyggdatabase, som ivaretar behovet for et nasjonalt register over kirker og gravplasser. Den nye løsningen skal altså tilby et verktøy for daglig oppfølging av kirkebyggene og gravplassene. 

– Vi vil med det nye systemet kunne tilby forvaltere av kirkebygg et moderne verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), med mulighet til for eksempel å registrere tekniske anlegg som slokkeanlegg, brannalarm, heis og lydanlegg. Et nytt system vil ivareta inventarregistrering, og inventarlistene fra Kirkebyggdatabasen vil overføres og forvaltes videre her, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Kan utvides

Alle som er forvaltere av kirkebygg vil få tilgang til FDV-funksjoner for sine bygg, med brannbok, årshjul og utsjekk av arbeidsordrer og oppgaver. Feil skal kunne meldes inn og registreres, og vedlikeholdshistorikken vil ivaretas gjennom at utførte jobber fotograferes og kvitteres ut.

– Den gamle kirkebyggdatabasen var en dokumentasjonsbank, men det nye eiendomssystemet vil bli et verktøy for daglig oppfølging av bygningene. De som ønsker det kan også kjøpe tileggsfunksjoner for renholdsoppfølging, utleiemodul og så videre, sier Letmolie.

Kun kirkebyggene er inkludert i felles-anskaffelsen, men man kan også utvide til å gjelde andre bygg som man eier eller forvalter lokalt. Om FDV for gravplassene vil medføre lokal avgift, blir ikke avklart før det fulle prisbildet er på plass.

Et profesjonelt verktøy

Løsningen skal være bygget på såkalt «hyllevare», altså en standardisert, men likevel fleksibel arkitektur som gjør det mulig å ivareta ulike fremtidige behov knyttet til eiendomsforvaltning.  

– Det kanskje aller viktigste med nytt system er å tilby profesjonelle verktøy for små og mellomstore kirkebyggforvaltere, som ikke har økonomiske ressurser til selv å anskaffe FDV-verktøy. For dem vil nytt system gi muligheten til å jobbe med nye digitale løsninger som – brukt riktig – kan gi bedre oversikt, og god dokumentasjon til dialogen med kommunen om bevilgninger til vedlikehold, avslutter Letmolie. 

Anskaffelsen av en ny løsning for kirkebyggdatabase ble sendt ut på Doffin 9. februar. Frist for mottak av forespørsel om å delta i konkurransen er 13. mars.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone