MINNEORD:

«KA har mistet en kyndig, kraftfull og klarsynt styreleder»

Hege Hovland Malterud ble valgt til styreleder i KA våren 2017. Dette bildet er tatt på Storkommunekonferanansen i juni 2018. Foto: KA
Publisert: 12/12/2022
Hege Hovland Malterud etterlater seg et stort tomrom, skriver administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

Hege Hovland Malterud døde 12. desember, bare 50 år gammel, etter få måneders sykeleie. Skipperen på KA-skuta har måttet forlate sitt ror. Hun etterlater seg et stort tomrom.

Bred, kirkelig innsikt

Hege hadde bak seg en bred yrkeskarriere, blant annet som avdelingsdirektør både i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og som prosjektleder i Oslo bispedømme. I 2018 ble hun ansatt som direktør i Barne- og familieetaten (BFE) i Oslo kommune og fikk ansvar for å ivareta de mest sårbare barn og unge i landets mest folkerike kommune.

7. juni 2022 skulle bli hennes siste møte som styreleder i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, et verv hun ble valgt til i 2017. Til neste styremøte, få uker senere, meldte hun sykdomsforfall. Snart viste det seg at situasjonen var alvorlig, og noen intense uker med behandling lå foran henne. Ingen var likevel i tvil etter å ha møtte henne om at hun ville tilbake igjen. Så sent som i slutten av november sendte hun melding til sine mange venner om at kampen ikke var over.

Kyndig, kraftfull og klarsynt

I Hege har mange mistet en god venn. KA har mistet en kyndig, kraftfull og klarsynt styreleder.

Kyndig, med sin sterke samfunns- og barnevernsfaglige bakgrunn. Denne kombinerte hun med bred kirkelig innsikt, særlig i møte med folkekirkelige utfordringer i storbyen Oslo og lang ledererfaring fra både statlige og kommunale etater. En MPA-studie fra Copenhagen Business School hun bidro til i 2012 om hva som kjennetegner god samhandling mellom kommunal og statlig sektor, viste seg å ha stor overføringsverdi til Den norske kirke og ga tyngde og ballast til mange viktige styrebeslutninger.

Kraftfull, med sin uredde tilnærming til sosiale og politiske prosesser, sin umettelige nysgjerrighet på framtida og en robust og raus natur. Hun hadde ordet i sin makt, noe også KAs landsråd fikk merke under behandling av kompliserte kirkepolitiske spørsmål av betydning for ulike grupperinger innenfor KAs medlemsmasse. Hun både ville og våget risiko når viktige ting sto på spill, og sto støtt i motvind under harde tak.

Med et lyst syn på morgendagen

Klarsynt, både menneskelig og strategisk. Hun kunne fange opp den minste nøling i et ansikt, uenigheten bak et nedslått blikk, kampene og kjærligheten som kan utvikle seg i stillheten mellom mennesker, men vekslet raskt over til avstandssyn og overblikk, alltid på jakt etter nye kapitler i de store fortellingene og med et grunnleggende lyst syn på morgendagen.

En skipper har forlatt sitt ror. Nå er det hennes tur til å bli rodd over fjorden, til landet på den andre siden. Våre tanker går til hennes nærmeste familie som har mistet sin kjære så altfor tidlig. Lys og fred over Heges sterke og gode minne.

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. direktør i KA

Bisettelse fra Paulus kirke i Oslo 20. desember kl. 11.00

Minneside: Hege Hovland Malterud 05.10.1972 - 12.12.2022 (Jølstad begravelsesbyrå)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone