Gjennomslag for kirke-eide frivilligsentraler – statsråden vil finne løsning

Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA. Foto: KA
Publisert: 01/12/2022
Ny forskrift utelukker kirke-eide frivillighetssentraler fra offentlig tilskuddsordning. Kulturministeren lover å ta grep.

1. august i år trådte ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler i kraft. Om eierskap heter det at kun sentraler som er «eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte» kan motta driftstilskudd via kommunen.

Mister driftstilskuddet

Virksomheter i Den norske kirke får fortsatt ikke registrere seg i Frivillighetsregisteret, slik andre tros- og livssynssamfunn får. Forskriftsendringen betyr dermed at frivilligsentraler som er eid og drevet av sokn og fellesråd, mister driftstilskuddet.

Blant dem som rammes er frivilligsentralen i Honningsvåg, eid av Nordkapp menighet, og Fusa frivilligsentral, eid av Fusa menighet, skrev Dagen nylig.

I et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet forrige uke påpekte avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA at det ikke er saklig grunn til å forskjellsbehandle frivilligsentraler ut fra eierskap. Lågøyr oppfordret regjeringen til å endre forskriften for å unngå at kirke-eide frivilligsentraler må legge ned, overlate virksomheten til andre eller drive videre uten tilskudd.

– Ikke intensjonen å utelukke kirken

Omtrent samtidig sendte KrF-leder Olaug Bollestad et skriftlig spørsmål til statsråden, der hun spurte: «Ligger det en bevisst vilje om å ramme de kirkelige frivillighetssentralene bak endringen, og om ikke vil regjeringen sikre at også frivillighetssentraler drevet av kirken blir søknadsberettiget?»

Svaret kom torsdag formiddag: «Det enkle svaret er nei», skriver kulturminister Anette Trettebergstuen.

«Det har ikke vært intensjonen å utelukke frivilligsentraler som eies og drives av menigheter i Den norske kirke fra ordningen for frivilligsentraler. Vi vil derfor i søknadsåret 2023 være fleksible og sørge for at kommuner som søker på vegne av menighetseide frivilligsentraler som har mottatt støtte tidligere vil få disse søknadene godkjent. Så vil vi i dialog med Den norske kirke og Norges Frivilligsentraler finne en varig løsning.»

Takker for godt samarbeid

Marit Brandt Lågøyr i KA gleder seg over svaret.

– Vi er veldig glade for at regjeringen snur og åpner for at frivillighetssentraler drevet av menigheter i Den norske kirke fortsatt kan få tilskudd. Det er bare en uke siden vi sendte brev til departementet om saken, så vi er takknemlige for raskt svar, sier avdelingsdirektøren.

– Gjennomslaget kom etter svært godt samarbeid mellom Fusa sokn, Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd og KA. Og så var det flott å få politisk drahjelp fra KrF som stilte spørsmål til statsråden om saken, sier Lågøyr.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone