Setter av en halv million til LED-lys på kirker

Utskifting av eldre belysning med LED-belysning gir umiddelbar klimaeffekt. Foto: KA
Publisert: 11/11/2022
For første gang deles det ut penger fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond. Søknadsfrist er 10. desember.

Kirkerådet vedtok i fjor å etablere et fond som skal brukes til CO2-utslippsreduserende og energireduserende tiltak på kirkebygg. Midlene settes av ved at Kirkerådet betaler kompensasjon for CO2-utslipp fra flyreiser som gjennomføres av egne ansatte og folkevalgte.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i Kirkebyggdatabasen

Nå skal det for første gang deles ut penger fra fondet: 500.000 kroner. Formålet som er prioritert i år, er utskifting av eldre utebelysning av kirker.

Ett tonn mindre CO2

«Dette er et tiltak som i utgangspunktet ikke krever så mye ressurser å gjennomføre, men som gir umiddelbar effekt i CO2 utslippene ved mindre strømforbruk. Beregninger viser at en middels stor kirke vil kunne spare 2500 kWh/år i gjennomsnitt, samt redusere CO2-utslippet med ca. ett tonn pr år», heter det i utlysningen.

Det gis tilskudd på inntil 10.000 kroner per lyspunkt. Kirkeeier må dekke en egenandel på minimum 15 prosent av kostnaden (innkjøp og installasjon) ekskludert moms. Kostnaden for utskifting alle lyspunkter rundt en middels stor kirke anslås til 40.000 til 50.000 kroner pluss mva.

Løpende søknadsbehandling

Klimafondet forvaltes av KA med en styringsgruppe med to representanter fra KA, to fra Kirkerådet og én fra Norges kirkevergelag (NKVL).

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i Kirkebyggdatabasen

Frist for å søke er 10. desember. Søknadene behandles og tilsagn gis fortløpende.

Les mer om utlysningen her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone