Statlige tilskudd til inkludering av barn og unge

Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 10/11/2022
Regjeringen har satt av 225 millioner for 2023. Både menighetsråd, fellesråd og organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak.

«Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp», heter det i forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge.

  • Ordningen har søknadsfrist 18. november.
  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
  • Laveste søknadsbeløp er 50.000 kroner per aktivitetstype per tilskuddsår.

For 2023 er det tilgjengelig 225 millioner. Resten av potten på 664,43 millioner er allerede fordelt til pågående, flerårige prosjekter.

Les mer og søk her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone