Julekonsert med høy strømpris? Gå i dialog med arrangøren

Photo by Joey Nicotra on Unsplash
Publisert: 18/10/2022
KAs råd er at inngåtte leieavtaler respekteres og at fellesrådet prøver å finne gode løsninger i samarbeid med konsertarrangøren.

Høysesongen for julekonserter i kirkene nærmer seg, også i de delene av landet der strømprisene skaper store problemer for fellesrådene og i kommuner der fellesrådet til og med har bestemt seg for å stenge én eller flere kirker.

KA er kjent med at det enkelte steder har vært en dialog mellom kirkeverge og konsertarrangør (management) med utgangspunkt i førstnevntes ønske om å avlyse konserter som skulle ha vært avholdt i kirker som ellers ikke er i bruk for tiden.

Viktig kulturarena i advent

Hvorvidt en slik avlysning vil være mulig uten å bli erstatningsansvarlig overfor managementet avhenger av flere faktorer, men vår anbefaling er i alle tilfelle å gå i dialog med sikte på gjennomføring av konserten.

Dette handler om å unngå et krevende juridisk etterspill og om at kirken har et ansvar for å opptre ryddig og forutsigbart som profesjonell utleieaktør. En annet sentralt poeng er at kirkebyggene spiller en viktig rolle som kulturell og folkelig arena i den norske førjulstiden. Denne rollen er det viktig å forvalte godt.

Hva er akseptabel temperatur?

Dersom en inngått avtale om utleie til julekonsert(er) skaper utfordringer, enten ved at en stengt kirke må varmes opp og/eller ved at fellesrådet går i minus på leieforholdet på grunn av høy strømpris, er vårt råd å gå i dialog med managementet. De sentrale avklaringene vil da være hva som er akseptabel temperatur og om det er mulig å justere leieprisen noe for å kompensere for fellesrådets økte kostnader.

For mange vil de økte strømprisene aktualisere behovet for en generell gjennomgang av priser og betingelser i standardkontrakten for utleie av kirker. Se gjerne veilederen «Kirken som utleieaktør» (2020).

Har du spørsmål? Ta kontakt med spesialrådgiver/advokat Marit Omland Nordbotten.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone