Stor oppslutning om arbeidet med digitalisering

– En stor takk til alle som har betalt, sier Knut Are Hole, avdelingsdirektør i KA. Foto: KA
Publisert: 06/10/2022
Hittil har 200 av 348 fellesråd betalt frivillig digitaliseringsavgift for å bidra til utvikling av nye fellesløsninger i Den norske kirke.

– Dette er vi veldig fornøyde med. En stor takk til alle som har betalt, sier Knut Are Hole, avdelingsdirektør i KA.

Etter at KAs landsråd i fjor høst vedtok å gi organisasjonen mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene, er det opprettet en ordning med frivillig digitaliseringsavgift for denne medlemsgruppen.

– Viktig å samordne og koordinere

Midlene som hentes inn er øremerket utvikling av nye, digitale løsninger for ansatte og medlemmer i Den norske kirke. Arbeidet ledes av digitaliseringsstyret, der KAs administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs er medlem.

Mandatet fra KAs landsråd avgrenser KAs rolle til utviklingsoppgaver på de områder der kirken lokalt vil ha nytte av å få etablert og eller tilpasset ulike former for fag- eller administrative systemer.

«Den spleiseløsningen som nå lanseres via KA omfatter fellesløsninger/fagsystemer for de kirkelige fellesråd. Vi ser viktigheten av å samordne og koordinere beste praksis, utvikle felles rutiner og sette krav til løsningene som kreves», heter det i rundskrivet.

Fortsatt mulig å bli med

Fakturaer ble sendt ut til fellesrådene i slutten av august, og status i starten av oktober er at 200 fellesråd har betalt sin del.

– Det er fortsatt mulig å betale for dem som ikke har gjort det ennå. Vi håper at enda flere vil være med på dette løftet, sier Knut Are Hole.

Se rundskrivet om innføring av frivillig digitaliseringsavgift for fellesråd

Spørsmål kan rettes til Knut Are Hole.

Les mer om Den norske kirkes digitaliseringsarbeid.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone