«Utmerker seg med sitt langsiktige, strategiske blikk»

Hege Hovland Malterud har vært styreleder i KA siden 2017. Foto: KA
Publisert: 05/10/2022
Hege Hovland Malterud fyller 50 år. «Som styreleder siden 2017 har hun hele tiden vist seg som genuint opptatt av at KA skal være en god arbeidsplass», skriver fungerende styreleder Oddbjørn Eide.

Styreleder i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Helge Hovland Malterud, fyller 50 år. Hege utmerker seg med sitt langsiktige, strategiske blikk. Hun leder og oppsummerer drøftinger på en ryddig og konstruktiv måte, og hun sørger for at styret kommer fram til gode vedtak som er i tråd med landsrådets vedtak og KAs strategiplan.

I 2018 ble Hege ansatt som direktør i Barne- og familieetaten (BFE) i Oslo kommune, en viktig og fremskutt posisjon med ansvar for 600 årsverk fordelt på om lag 900 ansatte. Tidligere har hun blant annet vært avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hun har også arbeidserfaring fra Den norske kirke, blant annet som prosjektleder i Oslo bispedømme. Hennes brede bakgrunn gjør at hun ut fra behovet kan veksle mellom innenfra- og utenfra-blikket på det som skjer på kirkelig sektor.

Som styreleder siden 2017 har hun hele tiden vist seg som genuint opptatt av at KA skal være en god arbeidsplass – først og fremst fordi hun er varm og omsorgsfull person, men også fordi hun vet at ansatte som har det bra oppnår resultater og står for gode leveranser til medlemmene.

Vi gratulerer Hege med dagen og ønsker god bedring!

Oddbjørn Eide
fungerende styreleder i KA

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone