Innfører frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene

Knut Are Hole er avdelingsdirektør i KA. Foto: KA
Publisert: 18/08/2022
KA går aktivt inn i arbeidet med å utvikle nye, digitale løsninger for ansatte og medlemmer i Den norske kirke.

– Digitalisering handler om å bruke teknologi for å tilby nye og bedre tjenester. På sitt beste kan digitalisering være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn praksis. Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for god kommunikasjon på alle nivåer, sier Knut Are Hole, avdelingsdirektør i KA.

Etter at KAs landsråd i fjor høst vedtok å gi organisasjonen mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene, opprettes nå en ordning med frivillig digitaliseringsavgift for denne medlemsgruppen.

«Ser viktigheten av å samordne og koordinere beste praksis»

Dette innskrenker ikke fellesrådenes selvstendighet og driftsansvar for virksomhetens IKT-løsninger, understrekes det i rundskrivet som ble sendt ut denne uken:

«Mandatet er derfor avgrenset til utviklingsoppgaver på de områder der kirken lokalt vil ha nytte av å få etablert og eller tilpasset ulike former for fag- eller administrative systemer. Den spleiseløsningen som nå lanseres via KA omfatter fellesløsninger/fagsystemer for de kirkelige fellesråd. Vi ser viktigheten av å samordne og koordinere beste praksis, utvikle felles rutiner og sette krav til løsningene som kreves.»

Inn i digitaliseringsstyret i Den norske kirke

Per i dag gjelder satsingen følgende områder: personal/HMS, økonomi/regnskap, gravplass, kirkebygg og datakvalitet og sikkerhet. I tillegg til mandatet fra landsrådet har KA en direkte tilknytning til digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke som eier og driftsansvarlig for Kirkebyggdatabasen.

Kirkerådet har invitert KA inn i Den norske kirkes digitaliseringsstyre. Styret i KA har oppnevnt administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs til dette, med avdelingsdirektør Knut Are Hole som varamedlem.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone