Dekker deler av strømregningen for menighetshuset

Moholt menighetshus i Trondheim er en virksomhet med «vesentlig innslag av frivillig virksomhet» og vil kunne søke om strømstøtte. Foto: Stiftelsen Moholt menighetshus
Publisert: 17/08/2022
Selv om Den norske kirke i utgangspunktet ikke omfattes av de ordinære støtteordningene, er det nå mulig å søke om tilskudd til menighetshusets strømregning.

Oppdatering oktober 2022: Ny søknadsrunde åpnet 19. oktober. Denne gjelder for perioden juli - september 2022. Søknadsfrist er 16. november klokken 13.00.

«Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende etter vi har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig», heter det fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter ordningen.

Her kan du se hvem som fikk støtte i forrige runde.

Teksten under ble først publisert 16. juni 2022. Oppdatert 17. august 2022.

17. august åpnet søknadsportalen for strømstøtte til frivillig sektor. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget, men også andre virksomheter som «hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten». Les mer og søk hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Frivillig innsats avgjørende for driften

«For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats», heter det i kriteriene.

– Vi er veldig glade for at menighetshus nå er nevnt spesifikt. Det finnes et betydelig antall menighetshus som blir vedlikeholdt gjennom frivillig innsats og innsamlede midler og som blir drevet som et samlingspunkt for frivillig arbeid i menigheten. Nå kan disse få hjelp til strømregningen, også der hvor huset er eid av Den norske kirke, sier spesialrådgiver i KA, Jens A. Bjelland.

De som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden, heter det fra regjeringen.

– Anerkjennelse av frivilligheten i kirken

Tilskuddsordningen gjelder til og med mars 2023. I perioden april 2022-mars 2023 vil ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

KA jobbet i vinter for at Den norske kirke skulle omfattes av de statlige strømstøtteordningene. Regjeringen sa til slutt nei til dette, men statsråd Kjersti Toppe (Sp) understreket både i media og senere i et eget brev at ansvaret for å finansiere lokalkirkens virksomhet ligger hos kommunene.

At dette nå følges opp med at menighetshus inkluderes i Kulturdepartementets strømordning for frivilligheten, anser vi som en anerkjennelse av det store frivillige arbeidet som skjer i kirken, avslutter Bjelland.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone