Dekker deler av strømregningen for menighetshuset

Moholt menighetshus i Trondheim er en virksomhet med «vesentlig innslag av frivillig virksomhet» og vil kunne søke om strømstøtte. Foto: Stiftelsen Moholt menighetshus
Publisert: 16/06/2022
Selv om Den norske kirke i utgangspunktet ikke omfattes av de ordinære støtteordningene, blir det mulig å søke om tilskudd til menighetshusets strømregning.

I august åpner søknadsportalen for strømstøtte til frivillig sektor. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget, men også andre virksomheter med «vesentlig innslag av frivillig virksomhet» kan søke.

Frivillig innsats avgjørende for driften

«Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker eller menighetshus som ikke har offentlig finansiering, der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet», heter det i kriteriene.

– Vi er veldig glade for at menighetshus nå er nevnt spesifikt. Det finnes et betydelig antall menighetshus som blir vedlikeholdt gjennom frivillig innsats og innsamlede midler og som blir drevet som et samlingspunkt for frivillig arbeid i menigheten. Nå kan disse få hjelp til strømregningen, også der hvor huset er eid av Den norske kirke, sier spesialrådgiver i KA, Jens A. Bjelland.

De som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden, heter det fra regjeringen.

– Anerkjennelse av frivilligheten i kirken

Tilskuddsordningen gjelder til og med mars 2023. I perioden april 2022-mars 2023 vil ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

KA jobbet i vinter for at Den norske kirke skulle omfattes av de statlige strømstøtteordningene. Regjeringen sa til slutt nei til dette, men statsråd Kjersti Toppe (Sp) understreket både i media og senere i et eget brev at ansvaret for å finansiere lokalkirkens virksomhet ligger hos kommunene.

At dette nå følges opp med at menighetshus inkluderes i Kulturdepartementets strømordning for frivilligheten, anser vi som en anerkjennelse av det store frivillige arbeidet som skjer i kirken, avslutter Bjelland.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone