ARENDALSUKA:

Utenforskap, samskaping og grønt arbeidsliv

KAs arrangementer under Arendalsuka finner sted i Samfunnsteltet på fergekaia. Noen av deltakerne er f.v. Kjersti Toppe, Lars Ueland Kobro, Anders Hovind, Marit Halvorsen Hougsnæs, Lasse Heimdal, Kristin Gunleiksrud Raaum og Erhard Hermansen. Foto av Samfunnsteltet: Arendalsuka/CC BY-NC-SA 2.0. Foto småbilder, f.v.: KA, KA, Creo, KA, KA, Kirkerådet, Norges Kristne Råd
Publisert: 20/06/2022
KA samarbeider i år med Kirkens SOS, Blå Kors Norge, Kirkerådet og Norges Kristne Råd.

– Arendalsuka er en arena der vi kan vise fram det noe av det gode arbeidet som gjøres av våre medlemmer og samtidig løfte problemstillinger som både de og resten av samfunnet er opptatt av. Målet er å vise lokale og nasjonale politikere hva som rører seg på og hvilke utfordringer sektoren kan bidra til å løse, sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.

Som flere ganger tidligere er KA også i år til stede under Arendalsuka med flere arrangementer. Arrangementene strømmes direkte her.

Mandag 15. august kl. 14.30-15.30:

Det nye utenforskapet etter pandemien

Mange har det tøft etter to år med pandemi og smittevernstiltak, som så ble avløst av internasjonal råvarekrise og kraftig prisstigning på basisvarer. Hvem rammes hardest av dette og hva slags problemer møter de? Hvordan kan organisasjoner og trossamfunn bidra til å hjelpe og hvilke utfordringer har de i dette arbeidet?

I samtale med Monica Csango fra Kirkens SOS forteller journalist og samfunnsdebattant Kadra Yusuf – som selv oppdrar og forsørger tre barn – om hva som har forandret seg den siste tiden. Hva er de største utfordringene?

Organisasjoner og kirkesamfunn opplever at behovene nå er store, men at ressursene er små og at det er vanskelig å nå fram til dem som sliter tyngst. Hvordan kan frivilligheten bidra nå? Og hvordan kan samspillet mellom myndigheter og frivillighet bli bedre? Generalsekretærene Lasse Heimdal (Kirkens SOS), Trine Stensen (Blå Kors Norge) og Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd) forsøker å gi svar i samtale med Trygve W. Jordheim fra KA.

Arrangør: KA i samarbeid med Kirkens SOS, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Blå Kors Norge
Se arrangementet på Facebook

Her finner du sesjonen i opptak:
 

 

 

Tirsdag 16. august kl. 08.00-09.00:

Grønt arbeidsliv - felles ansvar

De fleste er enige om at å begrense klimaendringene kommer til å koste, men hvordan skal det skje i praksis og hva kan partene i arbeidslivet bidra med?

Er de ansatte villige til å ofre fremforhandlede goder? Er ledere villige til å kutte aktiviteter og profitt, og har de kunnskapen som skal til for å lede grønt? Hvilke hensyn må vike for å redde klimaet?

 «Store deler av vår velstandsvekst hviler på at produkter brukes og kastes og i mange tilfeller også kastes før de engang blir brukt. I et miljøperspektiv er derfor økt forbruk selve problemet. Hvilket signal gir det da når LO foran lønnsoppgjøret går inn med krav om ‘økt kjøpekraft til alle’. Med økt kjøpekraft følger økt forbruk, og det er faktisk hva vi trenger minst i denne privilegerte del av verden», het det i Creos innspill LOs handlingsprogram tidligere i år.

Anders Hovind fra Creo deltar i panelsamtale sammen med Trond Ellefsen fra Delta, Øivind Brevik fra Samfunnsbedriftene og Anne Cecilie Andresen fra KA.

Solveig Nilsen fra Bølgen bærekraftsenter i Kristiansand innleder.

Samtalen ledes av Trygve W. Jordheim fra KA.

Arrangør: KA
Se arrangementet på Facebook

Her finner du sesjonen i opptak:

 

Onsdag 17. august kl. 20.30-21.30:

Hva kan vi få til sammen? Erfaringer fra samskaping mellom kirken, organisasjoner og offentlige myndigheter

Samskapingsprinsippet legger opp til at frivilligheten og andre skal jobbe sammen med det offentlige for å skape et best mulig samfunn. Hvordan gjør vi det? Hva er suksessfaktorene, og hva er fallgruvene?

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs og kirkerådsleder Kristin G. Raaum er med når Lars Ueland Kobro fra Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved USN presenterer rykende ferskt hefte om samskaping, utarbeidet på oppdrag fra KA.

Vi møter også Ingunn Solberg SkalleHilde Kirkebøen og Kristine Giljebrekke Andersen fra Tid kafé og landhandel i Ål, «en kafé litt utenom det vanlige».

Arrangementet ledes av Marit Brandt Lågøyr fra KA.

Arrangør: KA i samarbeid med Kirkens SOS, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Blå Kors Norge
Se arrangementet på Facebook


Arrangementene strømmes direkte her.

Det er selvfølgelig også mulig å være til stede fysisk. Alle arrangementer på Arendalsuka er gratis og åpne for alle.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone