Arendalsuka: Utenforskap, samskaping og grønt arbeidsliv

KAs arrangementer under Arendalsuka finner sted i Samfunnsteltet på fergekaia. Noen av deltakerne er f.v. Kjersti Toppe, Lars Ueland Kobro, Anders Hovind, Marit Halvorsen Hougsnæs, Lasse Heimdal, Kristin Gunleiksrud Raaum og Erhard Hermansen. Foto av Samfunnsteltet: Arendalsuka/CC BY-NC-SA 2.0. Foto småbilder, f.v.: KA, KA, Creo, KA, KA, Kirkerådet, Norges Kristne Råd
Publisert: 23/06/2022
KA samarbeider i år med Kirkens SOS, Blå Kors Norge, Kirkerådet og Norges Kristne Råd.

– Arendalsuka er en arena der vi kan vise fram det noe av det gode arbeidet som gjøres av våre medlemmer og samtidig løfte problemstillinger som både de og resten av samfunnet er opptatt av. Målet er å vise lokale og nasjonale politikere hva som rører seg på og hvilke utfordringer sektoren kan bidra til å løse, sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.

Som flere ganger tidligere er KA også i år til stede under Arendalsuka med flere arrangementer:

Mandag 15. august kl. 14.30-15.30:

Utenforskap i kjølvannet av pandemien: Hvordan kan sivilsamfunnet bidra?

I kjølvannet av pandemien er det ikke bare folk i emosjonell krise – også økonomisk er mange rammet nå. Hvor høy vil prisen være å betale i et samfunn hvor stadig flere føler på et økonomisk og sosialt utenforskap?

Deltakere:

  • Kadra Yusuf (journalist og samfunnsdebattant)
  • Lasse Heimdal (Kirkens SOS)
  • Trine Stensen (Blå Kors Norge)
  • Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd)
  • Monica Csango (Kirkens SOS)

Arrangør: KA i samarbeid med Kirkens SOS, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Blå Kors Norge

Se arrangementet på Facebook

 

Tirsdag 16. august kl. 08.00-09.00:

Grønt arbeidsliv - felles ansvar

De fleste er enige om at å begrense klimaendringene kommer til å koste, men hvordan skal det skje i praksis og hva kan partene i arbeidslivet bidra med?

Er de ansatte villige til å ofre fremforhandlede goder? Er ledere villige til å kutte aktiviteter og profitt, og har de kunnskapen som skal til for å lede grønt? Hvilke hensyn må vike for å redde klimaet?

 «Store deler av vår velstandsvekst hviler på at produkter brukes og kastes og i mange tilfeller også kastes før de engang blir brukt. I et miljøperspektiv er derfor økt forbruk selve problemet. Hvilket signal gir det da når LO foran lønnsoppgjøret går inn med krav om ‘økt kjøpekraft til alle’. Med økt kjøpekraft følger økt forbruk, og det er faktisk hva vi trenger minst i denne privilegerte del av verden», het det i Creos innspill LOs handlingsprogram tidligere i år.

Anders Hovind fra Creo deltar i panelsamtale sammen med Trond Ellefsen fra Delta, Øivind Brevik fra Samfunnsbedriftene og Anne Cecilie Andresen fra KA.

Solveig Nilsen fra Bølgen bærekraftsenter i Kristiansand innleder.

Arrangør: KA

Se arrangementet på Facebook

 

Onsdag 17. august kl. 20.30-21.30:

Hva kan vi få til sammen? Erfaringer fra samskaping mellom kirken, organisasjoner og kommuner

Samskapingsprinsippet legger opp til at frivilligheten og andre skal jobbe sammen med det offentlige for å skape et best mulig samfunn. Hvordan gjør vi det? Hva er suksessfaktorene, og hva er fallgruvene?

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs og kirkerådsleder Kristin G. Raaum er med når Lars Ueland Kobro fra Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved USN presenterer rykende ferskt hefte om samskaping, utarbeidet på oppdrag fra KA.

Vi møter også folkene bak Tid kafé og landhandel i Ål, «en kafé litt utenom det vanlige».

Arrangør: KA i samarbeid med Kirkens SOS, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Blå Kors Norge

Se arrangementet på Facebook


Arrangementer strømmes direkte på nett (klikk på arrangementets tittel over for å komme til offisiell side der strømmelenke vil bli lagt inn).

Det er selvfølgelig også mulig å være til stede fysisk. Alle arrangementer på Arendalsuka er gratis og åpne for alle.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone