KA vil samle menighetsbarnehager i ideelt aksjeselskap

– Etter et års tid med sonderinger, erfaringsinnhenting og svært mange samtaler, er vi nå klare med vårt forslag, sier spesialrådgiver Jens A. Bjelland om barnehageplanen som KA nå lanserer. Foto: KA
Publisert: 28/04/2022
Menighetsbarnehagene står overfor store utfordringer. Nå tar KA initiativ for å sikre disse fremtiden for disse.

De senere årene har det skjedd store endringer i barnehagesektoren, og kravene som stilles til eierne blir stadig mer omfattende. Bemanningsnorm, pedagognorm, statlig økonomisk tilsyn og kutt i pensjonstilskudd er bare noe av bakteppet.

– Forskningen viser dessuten at enkeltstående barnehager har smådriftsulemper, slik som høyere administrasjonskostnader per barn og vanskeligere vikarsituasjon. Dette er noe av det som gjør at styrerne må bruke mer tid på administrasjon og har mindre ressurser til pedagogisk utvikling, sier spesialrådgiver i KA, Jens A. Bjelland.

Færre kristne barnehager

Stadig færre barn i Norge går i en barnehage med særskilt kristent formål. De siste sju årene har omtrent 20 av KAs medlemsbarnehager blitt lagt ned eller solgt. I dag eier KAs medlemmer til sammen 54 barnehager, hvorav 37 er ordinære barnehager og 17 er åpne barnehager.

– Vi har innsatt at mange av utfordringene som blir omtalt i forskningen gjelder særskilt for menighetsbarnehagene. Vi ønsket derfor å se om det var noe vi i KA kunne gjøre for å legge til rette for mer bærekraftig drift i vårt hjørne av sektoren. Etter et års tid med sonderinger, erfaringsinnhenting og svært mange samtaler, er vi nå klare med vårt forslag, sier Bjelland.

Sammen er vi sterkere

KA foreslår at det opprettes et nasjonalt barnehageselskap for menighetsbarnehagene. Det nye selskapet vil tilby tjenester som barnehagene trenger, mens barnehagene blir organisert som egne datterselskaper under det nye selskapet.

– Det våre medlemmer etterspør er administrativ støtte, økonomisk rådgivning og pedagogisk utvikling. Dette vil selskapet kunne samle og langt på vei avlaste barnehagene for, forteller Bjelland.

– I tillegg er det mange menighetsråd som er bekymret for pensjonsutgiftene. Ved å opprette et felles selskap vil menighetsrådene kunne komme seg ut av en krevende arbeidsgiverrelasjon, og barnehagene kan få et mer spesialisert barnehagemiljø som arbeidsgiver.

En flertrinnsrakett

Det foreslåtte selskapet vil eies sammen av de lokalkirkelige rådene som i dag driver barnehager som blir med inn i selskapet. I tillegg kan det være aktuelt å få med en eller to eiere som kan skyte inn litt ekstra midler i en oppstartsfase.

– Et viktig mål er å styrke barnehagenes profil som kirkelige barnehager; ikke svekke den. Vi tror mange foreldre vil ønske å sende barna sine i en verdibevisst barnehage, sier Bjelland.

Selskapet vil utvikle seg over tid, og de barnehagene som blir med fra starten av skal være barnehager som i utgangspunktet har sunn drift. Man ser for seg å begynne med mellom 10 og 20 barnehager og bygge derfra.

– Ettersom selskapet vokser, vil også tjenestetilbudet ut til barnehagene vokse. Men det er viktig å gjøre dette i riktig tempo og sikre bærekraft fra første stund, sier Jens A. Bjelland.

KA inviterer barnehageeiere til informasjonsmøter nå i vår. Dersom interessen er til stede, er selskapet ventet å starte opp i 2023.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone