Slik kan kirkene redusere strømregningen

Mange fellesråd har slitt med strømutgiftene i høst. Faksimiler: Øverst f.v. Glåmdalen, Oslo kirkelige fellesråd, Vårt Land. Nederst f.v. Dagen og Rjukan Arbeiderblad.
Publisert: 30/12/2021
Mange fellesråd sliter økonomisk på grunn av høye strømpriser. Her er KAs forslag til tiltak som kan bidra til å kutte regningen allerede i vinter.

– Vi har i høst fått mange henvendelser fra fellesråd som lurer på hvordan de kan spare strøm i kirkene sine. De lurer på hvordan de skal håndtere en situasjon der strømutgiftene og behovet for et mer bærekraftig energiforbruk bare vokser og vokser, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Blant de veldig mange strømprissakene i norske medier de siste månedene, finner vi også en del som handler om budsjettsprekk i kirkelige fellesråd på grunn av uvanlig høye oppvarmingskostnader. Noen har til og med gått til det skritt å holde kirken stengt for en periode.

– Fellesrådene står i et dilemma: Kirkebygget er stedet for gudstjenester, kirkelige handlinger og svært mange av soknets aktiviteter. Færre timer med forsvarlig brukstemperatur, lavere temperaturer generelt eller i verste fall midlertidig stenging vil berøre mange, ikke minst i den tiden vi nå er inne i. Samtidig er de i en økonomisk situasjon der de er nødt til å gjøre noe, sier Letmolie.

KA har derfor laget en kort veileder som et hjelpemiddel til å komme i gang med mulige tiltak for sparing av strøm. Den gir også råd om framgangsmåte ovenfor alle som blir berørt, og inneholder tiltak som kan gjennomføres nå i vinter uten store investeringskostnader.

Noe forenklet kan strakstiltak som ikke forutsetter investeringer plasseres i en «tiltakstrapp» fra de enkleste til de mest inngripende:

  • mer bevisst energibruk i det daglige
  • styrt oppvarmingspraksis
  • begrensninger i bruken av kirkerommet/og eller andre møtelokaler
  • lavere brukstemperatur (under 19 grader)
  • midlertidig stengning av kirkebygget

Veilederen er utarbeidet i samråd med Bispemøtet og Kirkerådet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone