Ikke karantenefritak for gravplass- og krematorieansatte

Foto: KA
Publisert: 20/12/2021
Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd og nøkkelpersonell ved krematoriene er definert som viktig samfunnsfunksjon.

NB! Denne artikkelen er utdatert og informasjonen gjelder ikke lenger.

KA har vært i kontakt med Barne- og familiedepartementet (BFD) for å avklare om reglene om tolkning av covid-19-forskriftens § 4i om krav til smittevernskarantene samt unntak fra slik karantene i § 6e annet ledd, og om personell i samfunnsviktig funksjon kan vurderes på lik linje som personell i samfunnskritisk funksjon når det gjelder unntak fra karantene i arbeidstiden.

Se regjeringens oversikt over virksomheter definert som henholdsvis kritisk og viktig samfunnsfunksjon.

BFD har sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med spørsmål om samfunnsviktig funksjon gravferd kan innlemmes i unntaket i § 6e annet ledd. Vi har per 20. desember ikke mottatt svar, men vil gi beskjed så snart dette foreligger.

For samfunnsviktig funksjon gjelder derfor nå de generelle reglene om smittekarantene: Negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutter karantenen i arbeids- eller skoletid (dette gjelder ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede).

Vi gjør også oppmerksom på at karantenereglene er endret slik at det ikke er særskilte regler som gjelder for omikron.

Vi viser for øvrig til unntakene fra smittekarantene i covid-19-forskriftens § 4i, tredje og fjerde ledd:

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, kan ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid.

og

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

a. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,

b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

 

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone