Flere får stemmerett i KAs øverste organ

Landsrådet i KA var samlet på Vulkan Arena i Oslo 28. og 29. september 2021. Foto: KA
Publisert: 29/09/2021
Vedtektene endres slik at også medlemsvirksomheter utenfor tariffområdet blir representert i landsrådet.

Fram til i år har KA-medlemmer uten overdratt partsansvar, altså at de ikke har sluttet seg til KAs tariffavtaler, ikke vært representert i landsrådet (KAs generalforsamling). Onsdag vedtok imidlertid det sittende landsrådet at også disse medlemmene skal være representert på lik linje med de andre.

Styret hadde foreslått flere andre vedteksendringer, hvorav de fleste primært innebærer en skriftlig forankring eller klargjøring av eksisterende praksis. Et eksempel er at landsrådet nå har vedtektsfestet at det er styret som vedtar det overordnede mandat for tariffoppgjørene etter forutgående drøfting hos medlemmene.

Heretter åpner også vedtektene for at landsrådets møte «unntaksvis» kan gjennomføres digitalt og at valg av landsrådsrepresentanter kan skje digitalt.

Nye vedtekter vil bli publisert så fort de er renskrevet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone