Endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften, m.fl.

Publisert: 09/08/2021
Høringsvar til Arbeidstilsynet 9. august 2021.

KA takker for tilsendt høringsbrev 25.06.21 om endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften, m.fl.

KA slutter seg til forslaget om endring i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17».

Mange av våre medlemmer er små virksomheter med mindre enn 10 ansatte hvor de har ordninger med representant for arbeidstakerne i stedet for verneombud.  

Vi ser det derfor som viktig at taushetsplikten for representanter også forskriftsfestes.

KA har ingen ytterligere kommentarer til de foreslåtte endingene i høringen av 25.06.2021.

Vennlig hilsen KA

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone